Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 1 (2007) Biol Studii 2007; 1(1): 41-52
ТАКСОНОМІЧНИЙ СТАТУС ЗБУДНИКА БЛІДО-ЗЕЛЕНОЇ КАРЛИКОВОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР I ПРОПО3ИЦІЯ ПРО ЗАСНУВАННЯ В КЛАСІ MOLLICUTES, ПОРЯДКУ III ACHOLEPLASMATALES, РОДИНІ I ACHOLEPLASMATACEAE, РОДУ II PLURAPLASMA GEN. NOV. ТА ЙОГО ПЕРШОГО ВИДУ PLURAPLASMA GRANULUM SP. NOV.
Анотація   PDF
I. G. Skripal, O. V. Yegorov
 
Том 1, № 1 (2007) Biol Studii 2007; 1(1): 87-98 РОЛЬ ПЕРШИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ В РОЗВИТКУ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОСТУ ТА РУХІВ У РОСЛИН Анотація   PDF
L. I. Musatenko, O. S. Rudyshina, S. P. Rudaia
 
Том 2, № 1 (2008) Biol Studii 2008; 2(1): 21-32 НОВИЙ ТОКСИЧНИЙ БІЛОК ІЗ БЛІДОЇ ПОГАНКИ AMANITA PHALLOIDES L.: ОЧИСТКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИТОТОКСИЧНОЇ АКТИВНОСТІ Анотація   PDF (English)
T. Stasyk, M. Lootsik, U. Hellman, Ch. Wernstedt, S. Souchelnytskyi, R. Stoika
 
Том 2, № 1 (2008) Biol Studii 2008; 2(1): 3-20 НОВІ МЕХАНІЗМИ У ДІЇ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЧИННИКІВ: РОЛЬ ТРАНСФОРМУЮЧОГО ФАКТОРА РОСТУ БЕТА-ТИПУ Анотація   PDF
R. S. Stoika
 
Том 3, № 1 (2009) Biol Studii 2009; 3(1): 65-72 БІОЛОГІЯ КЛІНІЧНИХ ШТАМІВ МІКОБАКТЕРІЙ Анотація   PDF
H. Yavorska, R. Sybirna
 
Том 3, № 1 (2009) Biol Studii 2009; 3(1): 95-104 ПЕРЛІВНИЦЕВІ (BIVALVIA, UNIONIDAE) У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ НАН УКРАЇНИ І ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ОКРЕМИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ Анотація   PDF
N. V. Gural-Sverlova, R. I. Gural
 
Том 3, № 2 (2009) Biol Studii 2009; 3(2): 123-132 РОСЛИННИЙ ПОКРИВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ В КІНЦІ ПЛЕЙСТОЦЕНУ Анотація   PDF
N. Kalinovych
 
Том 3, № 2 (2009) Biol Studii 2009; 3(2): 133-140 ВПЛИВ ВОРТМАНІНУ НА АГРЕГАЦІЙНУ ЗДАТНІСТЬ НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ ЗА УМОВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1-го ТИПУ Анотація   PDF
M. Zdioruk, M. Barska, I. Brodyak, O. Vovk, A. Urbanovich, N. Sybirna
 
Том 3, № 2 (2009) Biol Studii 2009; 3(2): 15-22 ПРОАПОПТИЧНІ ЗМІНИ В ЕРИТРОЦИТАХ РИБИ DANIO REGIO ЗА ВПЛИВУ КАТІОНІВ МІДІ Анотація   PDF
M. R. Vergolyas, R. O. Bilyy, R. S. Stoika, V. V. Goncharuk
 
Том 3, № 2 (2009) Biol Studii 2009; 3(2): 23-34 ВПЛИВ СПІРОКАРБОНУ ТА ПОХІДНИХ ПІРОЛОПІРИМІДИНДІОНІВ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІГАНДНИХ ФОРМ ГЕМОГЛОБІНУ IN VITRO Анотація   PDF
K. P. Dudok, A. M. Fedorovych, T. G. Dudok, O. N. Rechytskyi, V. A. Yeresko, A. V. Shkavolyak, N. O. Sybirna
 
Том 3, № 2 (2009) Biol Studii 2009; 3(2): 35-46 ЗМІНИ ВМІСТУ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОЇ СІРКИ У ФОТОСИНТЕЗУВАЛЬНИХ ПУРПУРОВИХ ВІРКОВИХ БАКТЕРІЙ THIOCAPSA SP. У ПРОЦЕСІ РОСТУ ЗА ВНЕСЕННЯ В СЕРЕДОВИЩЕ АЦЕТАТУ І ПІРУВАТУ Анотація   PDF
S. Lavryk, S. Hnatush
 
Том 3, № 2 (2009) Biol Studii 2009; 3(2): 47-58 СКРИНІНГ АКТИВНОСТІ РИБОФЛАВІНКІНАЗИ У МІКРООРГАНІЗМІВ Анотація   PDF
I. S. Bilinska, L. R. Fayura, I. O. Mukalov, V. E. Kashchenko
 
Том 3, № 2 (2009) Biol Studii 2009; 3(2): 5-14 ВПЛИВ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ НА ЕКСПРЕСІЮ мРНК PFKFB-3 I VEGF У ПЕЧІНЦІ ТА ЛЕГЕНІ ЩУРІВ Анотація   PDF (English)
D. O. Minchenko, K. Tsuchihara, O. P. Yavorovsky, A. V. Kundieva, Y. O. Paustovsky, H. Esumi, O. H. Minchenko
 
Том 3, № 2 (2009) Biol Studii 2009; 3(2): 71-80 ВПЛИВ ДЕЯКИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ФОТОСИНТЕЗУВАЛЬНІ СІРКОБАКТЕРІЇ LAMPROCYSTIS SP. Анотація   PDF
I. V. Kushkevych, S. O. Hnatush, S. P. Gudz
 
Том 3, № 2 (2009) Biol Studii 2009; 3(2): 81-92 ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВУГЛЕВОДНИХ ЛАНЦЮГІВ СЕКРЕТОРНИХ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ КЛАСУ А МОЛОЗИВА ПОРОДІЛЬ ІЗ ЛЕКТИНАМИ Анотація   PDF
M. O. Starykovych, Yu. Ya. Kit, L. B. Yaniv, V. O. Antonyuk, R. S. Stoika
 
Том 3, № 2 (2009) Biol Studii 2009; 3(2): 93-98 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СПІРОКАРБОНУ ТА ПОХІДНИХ ПІРОЛОПІРИМІДИНДІОНІВ НА ЛЕЙКОЗНІ КЛІТИНИ Анотація   PDF
L. S. Starykovych, M. O. Starykovych, A. N. Rechytskyi, V. A. Yeresko, T. U. Kosyak, N. O. Sybirna
 
Том 3, № 2 (2009) Biol Studii 2009; 3(2): 99-108
МЕТАЛОТІОНЕЇНИ ТА ПОКАЗНИКИ ОКСИДАТИВНОГО УРАЖЕННЯ В ТКАНИНАХ КОРОПА CYPRINUS CARPIO ЯК БІОМАРКЕРИ ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА
Анотація   PDF
H. I. Falfushynska, I. V. Goch, L. I. Bugera, O. B. Stoliar
 
Том 3, № 3 (2009) Biol Studii 2009; 3(3): 107-122 ПРОПОЗИЦІЇ ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ: ПТАХИ Анотація   PDF
I. M. Horban, I. V. Shydlovskyy, O. S. Hnatyna, N. A. Pisulinska, M. A. Senyk
 
Том 3, № 3 (2009) Biol Studii 2009; 3(3): 17-28 ПРОТЕЇНКІНАЗА D ВЗАЄМОДІЄ З АДАПТЕРНИМ БІЛКОМ RUK/CIN85 І ФОСФОРИЛЮЄ ЙОГО Анотація   PDF
Yu. A. Rzepetsky, A. A. Samoylenko, O. P. Kukharenko, S. V. Mikhalap, S. P. Sidorenko, A. Hausser, L. B. Drobot
 
Том 3, № 3 (2009) Biol Studii 2009; 3(3): 29-38 МОДИФІКАЦІЯ ГЕНОМУ ЕУКАРІОТ ШЛЯХОМ ВАС-РЕКОМБІНАЦІЇ Анотація   PDF
A. O. Tsyrulnyk, V. V. Snitynsky, R. S. Stoika
 
Том 3, № 3 (2009) Biol Studii 2009; 3(3): 39-50 РОЛЬ ЕНДОПЛАЗМАТИЧНОЇ Са2+-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ У ПРОЦЕСАХ ТРАНСДУКЦІЇ СИГНАЛУ P2Y-РЕЦЕПТОРІВ СЕКРЕТОРНИХ КЛІТИН СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЛИЧИНКИ ДЗВІНЦЯ Анотація   PDF
O. Yu. Velykopolska, V. V. Manko
 
Том 3, № 3 (2009) Biol Studii 2009; 3(3): 5-16 ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ АДАПТЕРНИХ БІЛКІВ RUK/CIN85 ТА CD2AP/CMS У НОРМАЛЬНИХ І ПУХЛИННИХ ТКАНИНАХ МАТКИ ЛЮДИНИ Анотація   PDF (English)
O. I. Basaraba, Ya. P. Bobak, H. Yu. Shuvayeva, O. M. Mayevska, N. I. Igumentseva, S. M. Marchenko, N. A. Volodko, V. L. Buchman, L. B. Drobot
 
Том 3, № 3 (2009) Biol Studii 2009; 3(3): 59-68 НЕФРОПРОТЕКТОРНА ДІЯ ВИНОГРАДНИХ ВИН У ЩУРІВ ІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ Анотація   PDF
V. R. Drel, N. O. Sybirna
 
Том 3, № 3 (2009) Biol Studii 2009; 3(3): 69-74 5′-НУКЛЕОТИДАЗНА Й АМФ-ДЕЗАМІНАЗНА АКТИВНОСТІ ПОСТНУКЛЕАРНОЇ ФРАКЦІЇ ПЕЧІНКИ ТА СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ІЗ ТРАНСПЛАНТОВАНОЮ КАРЦИНОМОЮ ГЕРЕНА Анотація   PDF
H. P. Kopylchuk, I. M. Buchkovska, O. M. Voloschuk
 
Том 3, № 3 (2009) Biol Studii 2009; 3(3): 75-82 КОНТАМІНАЦІЯ МІКРООРГАНІЗМАМИ ЕКСПОНАТІВ ГЛИБОКОВОДНИХ ТВАРИН ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ Анотація   PDF
M. I. Folush, O. A. Bundz, G. V. Yavorska, I. V. Shydlovskyy
 
1 - 25 з 515 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>