Журнали


Логотип заголовку сторінки

Фінансовий простір

Фінансовий простір - це електронний фаховий науковий журнал, що заснований у 2011 році, видавцем якого є Львівський національний університет імені Івана Франка.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

Міжнародний науково-практичний журнал "Фінансовий простір" включено до категорії "Б" фахових видань України (Наказ МОН України від 02.07.2020 р. №886 (Додаток 4)).

Index Copernicus Journals Master List 2021  (ICV 2021: 100, ICV 2020: 85.14, ICV 2019: 80.51)

Метою журналу «Фінансовий простір» є оприлюднення результатів наукових досліджень з теоретичних і практичних проблем функціонування і розвитку економіки та фінансової системи, які відповідають сучасному рівню економічної науки за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

Журнал приймає статті, які відповідають загальним критеріям значимості за спеціальностями – 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Журнал Прикладного та Чисельного Аналізу

Журнал заснований у 2023 р. в співпраці двох установ: Інституту математики НАН України та Львівського національного університету імені Івана Франка. JANA – це своєрідний ребрединг Журналу Обчислювальної та Прикладної Математики (серія «Обчислювальна Математика»), який тривалий час виходив у Львівському університеті (див. Архів).

Випуски JANA зосереджені на нових наукових результатах у таких областях: розробка та теоретичне обґрунтування нових чисельних методів, застосування чисельних методів до складних прикладних задач, дослідження абстрактних чисельних схем та інших галузей, пов’язаних з обчислювальною математикою.

Місія журналу полягає в об’єднанні зусиль академічних та університетських спільнот для підвищення наукового рівня публікацій і надання молодим дослідникам можливості швидкої та авторитетної публікації своїх результатів.

Редакційна колегія ставить собі за мету регулярно видавати JANA з періодичністю не менше одного номера на рік. Усі отримані рукописи (англійською мовою) підлягають перевірці анонімними рецензентами. Строк розгляду встановлюється не більше трьох місяців. На підставі звітів рецензентів рукопис може бути прийнятий, повернутий на доопрацювання або відхилений. У разі публікації автор отримує свою роботу у форматі pdf.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Часопис “МедіаКритика”

Часопис “МедіаКритика” засновано 2003 року Інститутом медіаекології (екології масової інформації) Львівського національного університету імені Івана Франка та Західноукраїнським центром “Нова журналістика”.

Часопис публікує науково-популярні матеріали (огляди, рецензії, есеї) з проблем масової комунікації та мас-медій. Ресурс оновлюється в міру надходження матеріалів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Україна модерна

 «Україна Модерна» - міждисциплінарний науковий часопис, присвячений історії України та Центрально-Східної Європи кінця XVIII – XX століть. Виходить з 1996 року українською мовою двічі на рік. Одним із головних завдань журналу є вивести українську історію та історіографію з вузьконаціональних рамок шляхом діалогу із західною академічною спільнотою. Ми пропонуємо читачам тексти провідних спеціалістів із європейської історії з Америки та Європи, таким чином, надаючи можливість українському читачеві ознайомитись з основними історіографічними дискусіями та новинками, що відбуваються поза Україною і, одночасно, відкрити український інтелектуальний простір та українські дискусії для західного читача.

Редакція приймає тексти українською, англійською, німецькою, польською, білоруською, російською, французькою, італійськими мовами та публікує їх українські переклади у супроводі англомовних резюме. Оригінали матеріалів будуть виставлені для загального доступу на веб-сторінці журналу поряд із їх українським перекладом. Журнал приймає лише оригінальні тексти, які не публікувалися раніше. Томи часопису регулярно розсилаються на понад 100 адрес наукових установ в 17 країнах світу.

Від 2007 року «Україна Модерна» виходить у форматі тематичних випусків. Відтоді кожне нове число присвячено окремій темі: розпочинається воно зазвичай форумом-опитуванням провідних фахівців з даної проблематики. За 15 років існування редакції вдалося залучити до кола авторів чільних науковців України й закордону та обговорити широкий спектр проблем, роблячи особливий наголос на ознайомленні українського академічного середовища з новітніми методами дослідження історії. Саме цьому, зокрема, присвячено окрему рубрику видання під назвою «Майстерня історика». За цей час журнал зарекомендував себе як одне з найкращих видань української наукової періодики.

 

Сердечно запрошуємо до співпраці. Сподіваємося на Ваші коментарі, Вашу участь у форумах, Ваші поради та, звісно, на те, що опубліковані у нас матеріали будуть Вам цікавими та корисними.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Українский часопис конституційного права

Мета журналу – створення платформи для фахового обговорення сучасних проблем конституціоналізму як українськими, так і зарубіжними вченими; обмін досвідом та результатами наукових досліджень між українськими та європейськими конституціоналістами за рахунок двомовної політики журналу (одночасного видання англомовного та україномовного ідентичних примірників).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Біологічні студії / Studia Biologica

ISSN 1996-4536 (Print) ISSN 2311-0783 (Online)

ISSN Center responsible for the record: CIEPS — ISSN, Record creation date: 23/12/2013

DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.

Засновник і Видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Член Ради наукових редакторів України (РНРУ) https://www.ucse.org.ua/uk/

Головний редактор: Стойка Ростислав Стефанович

Періодичність виходу журналу: щоквартально *
* Як виняток можливе видання одного спареного випуску журналу (№ 3–4) наприкінці календарного року. У такому разі прийняті до друку статті будуть опубліковані для попереднього перегляду на веб-сторінці журналу одразу після їх прийняття редакційною радою.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1877 від 30.05.2024 р. Ідентифікатор медіа R30-04924

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, категорія А (091 — біологічні науки), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук і доктора філософії відповідно до Наказу № 768 Міністерства освіти і науки України від 20.06.2023.

Журнал Біологічні студії / Studia Biologica публікує оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не перебувають на розгляді щодо публікування в інших виданнях, у т. ч. експериментальні роботи, огляди, короткі повідомлення, методики, рецензії на нові книги, коментарі з усіх напрямів біологічних наук (біохімія, біотехнологія, ботаніка, біологія навколишнього середовища, генетика, медична біологія, мікробіологія, фізіологія, зоологія, агробіологія та ін.).

Мови публікування: українська або англійська, з анотаціями українською й англійською мовами.

Політика відкритого доступу: політика негайного відкритого доступу до опублікованого змісту передбачає принцип вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу (http://www.budapestopenaccessinitiative.org та Creative Commons Attribution 4.0 License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) 

 

Архівування: повний електронний архів журналу Біологічні студії / Studia Biologica перебуває у вільному доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, LOCKSS та на Порталі Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Приймаємо рукописні матеріали до випуску № 4, Т. 18, вихід якого заплановано на грудень 2024 року.
Просимо авторів звернути увагу на вимоги до подання Анотацій, Матеріалів та методів і Списку літератури!

Керівництво для Авторів

Iндексування:

Наукова періодика України

Scopus

DOAJ

ROAD

CROSSREF

WorldCat

Google Scholar

Index Copernicus  (ICV 2021: 100.00)

Open Ukrainian Citation Index (OUCI)

Scilit

Dimensions

УРЖ Джерело

Посилання:

URL: publications.ln ...

Title DOI: doi.org/10.3097 ...

UKRINTEI: http://nfv.ukrintei.ua

Google: www.google.com/ ...

Bing: www.bing.com/se ...

Yahoo: search.yahoo.co ...

EBSCO

SOLO (Search Oxford Libraries Online)

iDiscover (University of Cambridge)

British Library

Library Hub Discover

            
     

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Хімія металів і сплавів

Мета журналу – публікувати повідомлення про нові розробки фундаментальних і прикладних досліджень в області діаграм стану, синтезу, кристалічних структур, фізичних властивостей тощо. Увага приділятиметься вивченню металів, сплавів та інтерметалічних сполук. Також журнал буде включати статті про споріднені сполуки: гідриди, неорганічні та органометалічні сполуки тощо.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Міфологія і Фольклор

Журнал «Міфологія і Фольклор» – це інформаційно містке і мобільне етнокультурне науково-гуманітарне видання, у якому висвітлюється широке коло питань, окреслених діадою «міфологія – фольклор». Журнал розрахований на широку читацьку аудиторію. Головним науковим спрямуванням журналу «Міфологія і Фольклор» є вивчення автентичних фольклорних текстів у найрізноманітніших аспектах, якими займається сучасна фольклористика. Значне місце у журналі приділено літературознавчим дослідженням, зокрема вивченню фольклоризму та міфологізму у художній літературі. На сторінках видання також представлена проблематика лінгвістичного діапазону «мова – міф – фольклор». Значна частина публікацій стосується вивчення теоретичних доктрин дослідників міфу, архаїчних уявлень і вірувань, світоглядних основ фольклорно-міфологічних текстів, чим опікується сучасна етнологія і філософія, а також мистецтвознавчих аспектів фольклорно-міфологічних явищ народної культури. Обов’язковою складовою кожного номера є маловідомі наукові праці з міфології та фольклору, а також публікування фольклорних матеріалів із різних етнографічних регіонів України та записів нових або маловідомих фольклорно-міфологічних явищ. Рецептивно-інформативний блок журналу наповнюють рецензії та відгуки на книги фольклористичної та міфологічної проблематики, огляди наукових видань відповідного тематичного профілю, зокрема збірників, журналів, нової літератури.

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Журнал є науковим фаховим періодичним виданням, в якому можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1081 від 29 вересня 2014 року).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 16860-5623 ПР від 23 червня 2010 року.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Журнал фізичних досліджень

Журнал фізичних досліджень публікує оглядові та дослідницькі роботи, присвячені цій тематиці (але не обмежені лише нею). Статті друкуються українською або англійською мовами.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Театрознавчий часопис “Просценіум”.

У часописі друкують статті з проблем розвитку сучасного українського та світового театру, з питань історії та теорії сценічного мистетцва, методології праці режисера, актора, сценографа. Окрім визнаних у театрознавстві учених та дослідників, відомих практиків театру, у журналі публікують свої статті і початкуючі театрознавці-студенти. Окрему увагу на сторінках видання приділено висвітленню театрально-педагогічного досвіду, регулярно виходять друком переклади п’єс зарубіжних авторів, апробовані сценою.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Математичні студії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Соціогуманітарні проблеми людини

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Час науки

Склад редколегії:

Головний редактор – В.П. Мельник, чл.-кор. НАН України, д-р філос. наук, проф.

Заступник головного редактора – Р.Є. Гладишевський, академік НАН України, д-р хім. наук, проф.

Відповідальний редактор – Х.П. Гнатенко, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Відповідальний секретар – Т.А. Федак, інж. І кат., НДЧ

Члени редколегії:

 1. Т.О. Банах, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 2. Ф.С. Бацевич, д-р філол. наук, проф.
 3. І.М. Болеста, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 4. О.Б. Вівчарик, виконувач обов’язків керівника пресцентру
 5. М.І. Циганик, канд. філол. наук, доц.
 6. А.Й. Дахній, д-р філос. наук, доц.
 7. М.С. Дністрянський, д-р геогр. наук, проф.
 8. Г.Г. Крук, канд. філ. наук, доц.
 9. С.В. Різник, д-р юрид. наук, доц.
 10. О.Г. Стасик, канд. біол. наук, доц.
 11. Р.Б. Тарнавський, д-р істор. наук, доц.
 12. Н.Б. Тихолоз, канд. філол. наук, доц.

 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація