Журнали


Логотип заголовку сторінки

Українский часопис конституційного права

Мета журналу – створення платформи для фахового обговорення сучасних проблем конституціоналізму як українськими, так і зарубіжними вченими; обмін досвідом та результатами наукових досліджень між українськими та європейськими конституціоналістами за рахунок двомовної політики журналу (одночасного видання англомовного та україномовного ідентичних примірників).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Біологічні студії / Studia Biologica

Журнал Studia Biologica/Біологічні Студії друкує оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не є на розгляді щодо публікування в інших виданнях. Науковий журнал внесено до переліку наукових фахових видань України за галуззю 03 – Біологічні науки (усі спеціальності), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, згідно з наказом МОН України № 528 від 12.05 2015 р.

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 12210-1001Р від 21.12.2006

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Хімія металів і сплавів

Мета журналу – публікувати повідомлення про нові розробки фундаментальних і прикладних досліджень в області діаграм стану, синтезу, кристалічних структур, фізичних властивостей тощо. Увага приділятиметься вивченню металів, сплавів та інтерметалічних сполук. Також журнал буде включати статті про споріднені сполуки: гідриди, неорганічні та органометалічні сполуки тощо.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Міфологія і Фольклор

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Журнал фізичних досліджень

Журнал фізичних досліджень публікує оглядові та дослідницькі роботи, присвячені цій тематиці (але не обмежені лише нею). Статті друкуються українською або англійською мовами.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Театрознавчий часопис “Просценіум”.

У часописі друкують статті з проблем розвитку сучасного українського та світового театру, з питань історії та теорії сценічного мистетцва, методології праці режисера, актора, сценографа. Окрім визнаних у театрознавстві учених та дослідників, відомих практиків театру, у журналі публікують свої статті і початкуючі театрознавці-студенти. Окрему увагу на сторінках видання приділено висвітленню театрально-педагогічного досвіду, регулярно виходять друком переклади п’єс зарубіжних авторів, апробовані сценою.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Математичні студії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація