Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 14 (2019): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

УКРАЇНСЬКОЮ ПРО КУЛЬТУРУ ДЛЯ ПОЛЯКІВ

Анотація   PDF
Олесандра Антонів
 
№ 13 (2017): ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

ТЕМАТИЧНІ СЛОВНИКИ В НАВЧАННІ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Анотація   PDF
Ірина Кочан
 
№ 13 (2017): ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ


ФУНКЦІЮВАННЯ РУСЬКОЇ (УКРАЇНСЬКОЇ) МОВИ НА ПОШТІ Й ТЕЛЕГРАФІ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ ЗА ЧАСІВ АВСТРО-УГОРЩИНИ

Анотація   PDF
Богдан Сокіл
 
№ 13 (2017): ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

 МІЖКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ

Анотація   PDF
Світлана Амеліна
 
№ 13 (2017): ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

UKRAINISCH LERNEN IN DEUTSCHLAND: EINE EINSCHÄTZUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN, MÖGLICHKEITEN UND PERSPEKTIVEN

 

Анотація   PDF (English)
Anka Bergmann, Alexander Kratochvil
 
№ 13 (2017): ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ У ВНЗ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНІСНОЇ ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Галина Онуфрієнко
 
№ 13 (2017): ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

АНАЛІЗ ФОНЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ОРФОЕПІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Анотація   PDF
Ніна Василенко
 
№ 14 (2019): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

ВИВЧЕННЯ ОБРАЗНОЇ ЛЕКСИКИ В КУРСІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (на прикладі образу серця)

Анотація   PDF (English)
Христина Щепанська
 
№ 14 (2019): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

ВИВЧЕННЯ ПАРОНІМІЇ НА ЗАНЯТТЯХ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Анотація   PDF
Сергій Яремчук
 
№ 13 (2017): ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

ВИВЧЕННЯ ТЕАТРАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Анотація   PDF
Людмила Гавриловська
 
№ 17 (2023): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ

Анотація   PDF (English)
Галина Германович
 
№ 17 (2023): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

ВИДАВНИЧА ТЕМАТИКА
В ТЕКСТАХ ДЛЯ ЧИТАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ:
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація   PDF
Роман Сотник
 
№ 17 (2023): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕТАПАХ ВИВЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація   PDF
Ніна Станкевич
 
№ 17 (2023): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

ДЕРЖАВНА МОВА ЯК ЧИННИК КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
(до річниці ухвалення Закону України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної»)

Анотація   PDF
Danuta Mazuryk
 
№ 17 (2023): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
ФРАНКОМОВНИМИ СТУДЕНТАМИ

Анотація   PDF (English)
Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Юлія Калимон
 
№ 17 (2023): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

ЕКСКУРСІЯ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ ТА МОВНОЇ АДАПТАЦІЇ
СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Анотація   PDF
Леся Тарасівна Назаревич
 
№ 17 (2023): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

ЕМОЦІЙНИЙ КОНЦЕПТ «СУМ» У ЗБІРЦІ ОПОВІДАНЬ АНДРІЯ ЛЮБКИ
«КІМНАТА ДЛЯ ПЕЧАЛІ»

Анотація   PDF
Соломія Ковалів
 
№ 17 (2023): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
НА ТЛІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Анотація   PDF
Ірина Ментинська
 
№ 15 (2021): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

ЗАСОБИ МИЛОЗВУЧНОСТИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
І СУЧАСНА МОВНА ПРАКТИКА

Анотація   PDF
Зоряна Куньч
 
№ 17 (2023): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
У ВИКЛАДАННІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Анотація   PDF
Оксана Костів
 
№ 15 (2021): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПІДРУЧНИКІВ І СЛОВНИКІВ
ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ХОРВАТСЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Людмила Васильєва
 
№ 14 (2019): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЧИСЛІВНИКІВ
У КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Анотація   PDF
Зоряна Мацюк
 
№ 15 (2021): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ
ОНОМАСТИЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Анотація   PDF
Галина Кузь
 
№ 15 (2021): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧА ІНФОРМАЦІЯ У ГРАМАТИЧНИХ ВПРАВАХ
НА ПОЧАТКОВОМУ І БАЗОВОМУ РІВНЯХ ВИВЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Мілена Іванович
 
№ 17 (2023): Теорія і практика викладання української мови як іноземної

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ СЛОВНИК ТОВАРОНІМІВ
ЯК РІЗНОВИД НАВЧАЛЬНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Анотація   PDF
Олесандра Антонів, Марта Кушка
 
1 - 25 з 141 результатів 1 2 3 4 5 6 > >>