Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 126 (2014): ВИПУСК 126, ТОМ 2 9/11 ТА ЄВРОПА: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ Анотація   PDF
Alexander Chertenko
 
№ 125 (2013): ВИПУСК 125

A MAN’S A MAN FOR A’ THAT Р. БЕРНСА І TROTZ ALLEDEM
Ф. ФРЕЙЛІҐРАТА В ПЕРЕКЛАДАХ МИКОЛИ ЛУКАША:
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕКЛАДАЦЬКУ МНОЖИННІСТЬ

Анотація   PDF
Sofia Husak
 
№ 123 (2011): ВИПУСК 123

EHITAФIÏ BEPrLim (BEPrLIHO) Б УКРАЇНСЬКИХ HOETИKAX XVII - МРІЛОЇ ПОЛОБИНИ
XVIII СТ.

Анотація   PDF
Olha Tsyhanok
 
№ 126 (2014): ВИПУСК 126, ТОМ 2

LE SIÈCLE GALLAND ?
“ТИСЯЧА І ОДНА НІЧ” У ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ
КАЗЦІ ГАЛАНТНОЇ ДОБИ

Анотація   PDF
Ganna Nikitina
 
№ 124 (2012): ВИПУСК 124

LEBENSBILDER AUS GALIZIEN – IWAN FRANKOS DEUTSCHSPRACHIGE
ERZÄHLUNGEN UND REPORTAGEN

Анотація   PDF
Dirk Niefanger
 
№ 121 (2009): ВИПУСК 121

NOTES FROM THE TRANSLATOR:
MICHAEL NAYDAN

Анотація   PDF
MICHAEL NAYDAN
 
№ 129 (2016): Випуск 129

RECONSTRUCTING СONTACT LINKAGE IN THE DEVERBAL FAMILIES OF MIDDLE ENGLISH

Анотація   PDF
Olha Bilynska
 
№ 129 (2016): Випуск 129

RELIVING ANTIQUITY

 

Подробиці   PDF
Taras Shmiher
 
№ 120 (2008): ВИПУСК 120

THE FORGET-ME-NOTS OF SEMANTIC ANALYSIS? FIELD THEORY
IN CURRENT DIACHRONIC SEMANTICS

Анотація   PDF
Grzegorz Kleparski, Beata Kopecka
 
№ 124 (2012): ВИПУСК 124

The study examines the paratextual elements and their functions in Doris Lessing’s novel
The Cleft focusing on the relationships between women and men.
Keywords: D. Lessing, G. Genette, paratext, title, epigraph, foreword, sсepticism.

Анотація   PDF
Yarema Kravets
 
№ 122 (2010): ВИПУСК 122

VITAE COLORES: ЗНАЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ
СВІТЛА І ТІНІ В ПОЕЗІЇ ОВІДІЯ

Анотація   PDF
Natalia Shehedyn
 
№ 127 (2014): ВИПУСК 127, ТОМ 2

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ “ПО-КОЧУРІВСЬКИ”,
АБО ДЕЯКІ СТОРІНКИ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ 1960-1970-х РОКІВ
(на основі листування Григорія Кочура та Ігоря Костецького)

Анотація   PDF
Maria Kochur
 
№ 121 (2009): ВИПУСК 121

ІДІОЛЕКТНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИКМЕТНИКОВИХ
СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У ТЕКСТАХ РОМАНІВ ДЖ. К. РОЛІНҐ

Анотація   PDF
Iryna Tersina
 
№ 127 (2014): ВИПУСК 127, ТОМ 2

ІДІОМАТИЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ СУЧАСНОЇ
ДРАМАТУРГІЇ ЯК ПРОБЛЕМА АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО
ПЕРЕКЛАДУ

Анотація   PDF
Anna Halas
 
№ 125 (2013): ВИПУСК 125

ІМЕННИКИ ТА ЗАЙМЕННИКИ ЯК ЗАСОБИ КОМПЕНСАЦІЇ ЕЛІПСИСУ
ДІЄСЛОВА-ЗВ’ЯЗКИ У ТЕКСТІ ТРАГЕДІЇ СОФОКЛА “АНТИГОНА”

Анотація   PDF
Marta Hnatyshak
 
№ 123 (2011): ВИПУСК 123

ІМПЛІЦИТНА АСПЕКТУАЛЬНА КОЕРСІЯ СТАЛИХ ДІЄСЛІВНО-ІМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ:
КОРПУСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація   PDF
Halyna Kolpakova
 
№ 128 (2015): Випуск 128

ІНВЕРСІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СЦЕНАРІЮ
“АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА” В ОРИГІНАЛЬНОМУ
ТА ПЕРЕКЛАДНОМУ ДИСКУРСІ

Анотація   PDF
Orest Tolochko
 
№ 119 (2007): ВИПУСК 119, ТОМ 1

ІНВЕРСІЯ ЯК ОСНОВА НОНСЕНС-ЛОГІКИ У ТВОРАХ ЛЬЮЇСА
КЕРРОЛА

Анотація   PDF
Ольга Трохимівна Бандровська
 
№ 129 (2016): Випуск 129

ІНТЕРВ’Ю ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:
ПЕРСПЕКТИВИ ВАСПЕКТІ ДЕВІАТОЛОГІЇ

Анотація   PDF
Khrystyna Dyakiv
 
№ 128 (2015): Випуск 128

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
МЕТОДОМ СЕМАНТИЧНИХ ІЗОТОПІЙ

Анотація   PDF
Hanna Kost
 
№ 127 (2014): ВИПУСК 127, ТОМ 1

ІНФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ З БЕЗОСОБОВИМИ
КОНСТРУКЦІЯМИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ
З ГУМАНІТАРНИХ НАУК)

Анотація   PDF
Khrystyna Kunets
 
№ 125 (2013): ВИПУСК 125

ІРОНІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ
ТЕКСТІ І ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Анотація   PDF
Angela Kamyanets
 
№ 124 (2012): ВИПУСК 124

ІРОНІЯ ЯК РИТОРИЧНИЙ ПРИЙОМ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ
ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ

Анотація   PDF
Kateryna Kamyanets
 
№ 126 (2014): ВИПУСК 126, ТОМ 1

ІСПАНСЬКІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ЗАЦІКАВЛЕННЯ
НА СТОРІНКАХ ГАЛИЦЬКОЇ ПЕРІОДИКИ
10-30-Х РР. ХХ СТ.

Анотація   PDF
Yaryna Vasyltsiv
 
№ 126 (2014): ВИПУСК 126, ТОМ 1

ІСПАНСЬКІ СХОДИ В РИМІ ЯК ПРОСТІР
ЛІТЕРАТУРИ ТА АРХІТЕКТУРИ

Анотація   PDF
Lilia Miroshnychenko
 
1 - 25 з 581 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>