№ 123 (2011)

ВИПУСК 123

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.00123

Зміст

Титульна сторінка
 
PDF

МОВОЗНАВСТВО

Mykhaylo Bilynskyi
PDF
Alla Paslawska
PDF
Viktor Motruk
PDF
Viktoria Synyo
PDF
Halyna Kolpakova
PDF
Olena Kulchytska
PDF
Iryna Dovhaniuk
PDF
Olha Chystyak
PDF
Oleksandra Deychakivska
PDF
Vita Rusnak
PDF
Lesia Myklash
PDF
Olha Bilynska
PDF
Halyna Kotowski
PDF

СТИЛІСТИКА. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Oleksandr Ohuy
PDF
Khrystyna Hlushko
PDF
Oksana Sharyak
PDF
Yuriy Zakharov
PDF

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО І КОНТРАCТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Roksolana Zorivchak
PDF
Olena Pylypchuk
PDF
Kateryna Kamyanets
PDF
Hanna Kosiv
PDF
Taras Shmiher
PDF
Serhiy Shcherbyna
PDF
Larysa Drobakha
PDF
Ihor Holyboroda
PDF
Tetyana Dytyna
PDF
Nataliya Kashchyshyn
PDF

КЛАСИЧНА ФІЛОЛОГІЯ

Roman Dombrovskiy, Yuriy Dombrovskiy
PDF
Olha Tsyhanok
PDF
Markiyan Dombrovskiy
PDF

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Ольга Трохимівна Бандровська
PDF
Natalya Bekhta

РЕЦЕНЗІЇ. ПОДІЇ. ІНТЕРВ’Ю

Roman Dudok
PDF
Olha Ivashchyshyn
PDF