№ 134 (2021)

Inozemna Philologia

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.00134

Зміст

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

 
PDF
ЗМІСТ
 
PDF

МОВОЗНАВСТВО

Юрій Ковалюк
PDF
Олеся Татаровська
PDF

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ. ДИСКУРСОЛОГІЯ

Ольга Кульчицька, Елла Мінцис
PDF

СТИЛІСТИКА. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Наталя Романова
PDF

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО І КОНТРАCТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Адріана Амір, Тарас Шмігер
PDF
Світлана Дружбяк, Христина Гаф’як
PDF
Ольга Кучма, Євгенія Тимченко
PDF
Тетяна Ляшенко
PDF
Леонід Черноватий
PDF
Oksana Dzera
Hanna Leshchenko, Anna Pidhorna
Oksana Molchko

КЛАСИЧНА ФІЛОЛОГІЯ

Ліна Глущенко, Діана Ткачук
PDF

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Ольга Бандровська
PDF
Елла Гончаренко, Людмила Байсара
PDF

РЕЦЕНЗІЇ. ПОДІЇ. ІНТЕРВ’Ю

НОВЕ СЛОВО В СЕМІОТИЧНИХ СТУДІЯХ
Рецензія на монографію:
Андрейчук Н. Виміри семіозису. Львів : ПАІС, 2021. 352 с.

Тетяна Козлова
PDF

З ЛЮБОВ’Ю ДО НАУКИ ТА ЖИТТЯ
Рецензія на видання:
Зорівчак Р. З любов’ю до науки та життя / Р. Зорівчак ; НТШ, Коміс. всесвіт. л-ри
та міжкультур. комунікації ім. М. Лукаша ; [упорядкув., вступ. ст. і прим. Т. В. Шмігер].
Львів, 2021. 219 с. (Націо нальна пам’ять у перекладознавстві ; вип. 2).

Марія Кравцова
PDF

XXVIII КОНФЕРЕНЦІЯ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРМАНІСТІВ
“ГЕРМАНІСТИКА ТА ВИКЛИКИ ЧАСУ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ, ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ”

Алла Паславська
PDF

ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ
СЛОВАЦЬКОЇ ПОЕЗІЇ
Рецензія на монографію:
Andričík M. Slovenská poézia v anglických knižných prekladoch. Košice : Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika, 2021. 415 s.

Тарас Шмігер
PDF