№ 125 (2013)

ВИПУСК 125

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.00125

Зміст

Титульна сторінка
 
PDF

МОВОЗНАВСТВО

Khrystyna Dyakiv
PDF
Olha Ivashchyshyn
PDF
Larysa Makaruk
PDF
Yulia Makeyevets
PDF
Olha Fedorenko
PDF
Oksana Halyan
PDF
Oleksandra Shumiatska
PDF
Olha Krainyk
PDF
Olena Sidorenko
PDF
Ulyana Karabin, Volodymyr Sulym
PDF

СТИЛІСТИКА. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Hanna Kost
PDF
Viktoriya Chetaykina
PDF

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО І КОНТРАCТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Roksolana Zorivchak
PDF
Alla Paslawska
PDF
Taras Shmiher
PDF
Angela Kamyanets
PDF
Ulyana Lyashenko
PDF
Iryna Odrekhivska
PDF
Anastasiya Vassylyk
PDF
Alina Pasternak
PDF
Mariia Konovalova
PDF
Olena Pylypchuk
PDF
Oksana Dzera
PDF
Olena Solovey
PDF
Sofia Husak
PDF

КЛАСИЧНА ФІЛОЛОГІЯ

Roman Dombrovskiy,, Nadiya Revak
PDF
Roman Dombrovskiy,, Olha Nazarenko
PDF
Marta Hnatyshak
PDF
Andriy Savula
PDF

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Oksana Kurudz
PDF
Joanna Krajewska
PDF
Svitlana Matsenka
PDF
Aleksandra Banot
PDF
Oksana Kit
PDF
Agnieszka Gajewska
PDF
Iwona Boruszkowska
PDF
Yarema Kravets
PDF
Iryna Senchuk
PDF

МЕТОДИКА

Nadiya Breslavets
PDF
Nataliya Mykytenko
PDF

РЕЦЕНЗІЇ. ПОДІЇ. ІНТЕРВ’Ю

Roksolana Zorivchak
PDF
Roman Hamada
PDF
Taras Shmiher
PDF
Tetyana Komarnytska
PDF
Alla Paslawska
PDF