№ 36 (2022)

Випуск 36

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.i36

Зміст

Галина Антонюк
PDF
Halyna Boyko, Olena Tanchyn
PDF
Михайло Вітер, Олена Держук
PDF
Olena Halian
PDF
Dmytro Hertsyuk
PDF
Nataliya Horuk, Viktoriia Muzyka
PDF
Yuliya Derkach, Nataliya Machynska
Yuliia Dmytriv
PDF
Anna Zhukova
PDF
Yuliya Zayachuk
PDF
Ivanna Zeman
PDF
Olena Kvas, Mykhailo Podoliak
Larysa Kovalchuk, Khrystyna Yavorska
PDF
Mariia Lavruk
PDF
Mariya Oliynyk
PDF
Olga Rybak
PDF
Nadiia Rostykus, Diana Kulchytska
PDF
Petro Sikors’ky
PDF
Nelia Sirant
PDF
Hanna Tovkanets
PDF
Tamara Shevchuk, Olga Tkachuk
PDF
Nataliya Yaremchuk
PDF