№ 22 (2014)

Випуск 22

Зміст

Титульна сторінка
 
PDF

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Maryna Vlasenko
PDF
Zoryana Yatsiv
PDF
Zoryana Yatsiv
PDF
Oleksandr Soloshenko
Iryna Dilay
PDF
Olesia Yehorova
PDF
Gloria Bernar
PDF
Olesya Tatarovska
PDF
Olesya Tatarovska
PDF
Mariya Budna
PDF
Iryna Humenna
PDF
Oksana Dzuybina
PDF
Yuliya Boyko
PDF
Iryna Halasa
PDF
Lyubov Vitalish
PDF

РОМАНСЬКІ МОВИ

Nataliya Demchuk
PDF
Yuliya Novitska
PDF
Andriy Yakhymets
PDF
Nadiya Goltvyanytsya
PDF
Halyna Rabosh
PDF
Iryna Zhokh
PDF
Halyna Pshanska
PDF

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Olena Rushchak
PDF
Olexandra Pylypchuk
PDF
Olena Chepurna
PDF
Svitlana Ostapenko
Yarema Kravets
PDF

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

Oksana Kit
PDF
Olga Kravets
PDF
Lidiya Ignatenko
PDF
Roman Dombrovski
PDF
Yaryna Vasyltsiv
PDF
Dariia Gamulets
PDF
Svitlana Avramenko
PDF
Tykhon Leshchuk
PDF

МЕТОДИКА

Оlena Saifutdinova
PDF

РЕЦЕНЗІЇ

Olga Bandrovska
PDF