“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ” У ДОСЛІДЖЕННЯХ ХОРВАТСЬКИХ НАУКОВЦІВ
ІВАНА ЕСІХА ТА ЙОСИПА БАДАЛИЧА

Olga Kravets

Анотація


Серед славістичних досліджень перлини давньої української літератури “Слова о полку Ігоревім” помітне місце займають дві студії хорватських науковців – Івана Есіх та Йосипа Бадалича. Перший був автором змістовної статті (1930) про переклади “Слова”, які в різні роки з’являлися друком в Югославії. Другий переклав 1957 року “Слово”. Його переклад став фактично першим перекладом цієї памятки української культури
хорватською мовою. Окрім того, Й. Бадалич написав і наукову студію про “Слово”, зібравши цінну джерелознавчу базу. Саме ця праця із бібліографічним матеріалом поступово формувала його як теоретика літератури, а згодом і компаративіста.
Ключові слова: Іван Есіх, Йосип Бадалич, “Слово о полку Ігоревім”, наукова
студія, хорватський переклад, компаративіст.


Повний текст:

PDF

Посилання


Badalić Josip. Rusko-hrvatske književne studije / Badalić Josip. – Zagreb, 1972. – 480 s.

Badalić Josip. Spjev o vojnom pohodu Igorovu u hrvatskom prijevodu / Badalić Josip // Rusko-hrvatske književne studije. – Zagreb, 1972. – S. 19–50.

Enciklopedija Jugoslavije. T. 3. – Zagreb, MCMLVIII. – S. 270.

Енциклопедія українознавства, Т. 2. – Львів, 1993. – C. 642.

Енциклопедия “Слова о полку Игореве” в 5 т. Т. 4. – СПб., 1995. – C. 57–59.

Esih I. Slovo o polku Igora: hrvatsko-srpski i slovenački prijevodi / Esih I. // Napredak: hrvatski narodni kalendar za prostu 1930. – Sarajevo, 1929. – № 19. – S. 75–87. Цит. за передруком – С. 3–15.

Flaker A. Badalićeve poredbene studije / Flaker A. // Rusko-hrvatske književne studije. Zagreb, 1972. – S. 471–478.

Пащенко Є. Друзі українського слова / Є. Пащенко // Всесвіт. 1975, листопад. – С. 216–218.

Samardžija – Selak. Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti. – Zagreb, 2001. – S.774.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.