Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 5 (2010): Випуск 5

КНИГОЗБІРНЯ ХІХ СТОЛІТТЯ БІБЛІОТЕКИ ВАРШАВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ: ФОРМУВАННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА,
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ І НАУКИ

Анотація   PDF
Zbigniew OLCZAK
 
№ 3 (2008): Випуск 3

КНИГОЗНАВЧА КОНЦЕПЦІЯ ЛЕВКА БИКОВСЬКОГО
ПОДЕБРАДСЬКОГО ПЕРІОДУ (1922–1923)

Анотація   PDF
Tayissia KIVSHAR
 
№ 2 (2007): Випуск 2

КНИГОТОРГІВЛЯ ЛЬВІВСЬКОГО СТАВРОПІГІЙСЬКОГО
БРАТСТВА У XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

Анотація   PDF
Nataliya KIT
 
№ 7 (2012): Випуск 7

КАЗІМЄЖ СТАНІСЛАВ ЯКУБОВСЬКИЙ –
ЛЬВІВСЬКИЙ ВИДАВЕЦЬ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ

Анотація   PDF
Ewa WOJCIK
 
№ 6 (2011): Випуск 6

КАСОВА КНИГА КНИГАРНІ
ЯК ДЖЕРЕЛО КНИГОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація   PDF
Maria KONOPKA
 
№ 3 (2008): Випуск 3

КАДРИ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ ШКІЛ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ
(НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ)

Анотація   PDF
Iryna MAKEYEVA
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація   PDF
Yaroslava PYLYP
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

КОРПОРАТИВНІ ВІРТУАЛЬНІ ДОВІДКОВІ СЛУЖБИ БІБЛІОТЕК
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Анотація   PDF
Zoya ROMANUKHA
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

КОРПОРАТИВНІ ПРОЕКТИ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація   PDF
Olena DIKUNOVA
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

КОРОЛІВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛ – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ
КОРОННОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХVII СТОЛІТТЯ
(на матеріалах реляційних книг Львівського, Перемишльського,
Сяноцького, Галицького та Теребовельського ґродських урядів)

Анотація   PDF
Marta ONYSKIV
 
№ 1 (2006): Випуск 1

КОДИКОЛОГІЧНІ, ПАЛЕОГРАФІЧНІ ТА АРХЕОГРАФІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ РУКОПИСНИХ КНИГ В ІНСТИТУТІ РУКОПИСУ
НАЦІОНАЛЬНOЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
(кінець 80-х рр. в ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

Анотація
Lyubov DUBROVINA
 
№ 3 (2008): Випуск 3

КОНЦЕПЦІЯ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОЇ СПРАВИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
ІВАНА ФРАНКА: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, ПРИНЦИПИ,
ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ Й ВИДАННЯ ДОВІДНИКІВ

Анотація   PDF
Nataliya DEMCHUK
 
№ 8 (2014): Випуск 8

КОНЦЕПЦІЇ, ТЕРМІНОСИСТЕМА, ЗМІСТ РЕДАГУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО ПРОЦЕСУ ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ВИДУ
ДІЯЛЬНОСТІ: МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ
(за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.))

Подробиці   PDF
Roksana BILOUSOVA
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

КОМІСАРСЬКА КНИГА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОРОЛІВСЬКОЇ КОМІСІЇ
В САМБІРСЬКІЙ ЕКОНОМІЇ 1696 РОКУ

Анотація   PDF
Mariya HARASYMCHUK
 
№ 7 (2012): Випуск 7

КОМПЛЕКТУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВИМОГИ ЧАСУ

Анотація   PDF
Valentyna FOMINYKH
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ У СУЧАСНИХ
УМОВАХ (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького педагогічного
інституту ДВНЗ “Криворізький національний університет”)

Анотація   PDF
Olena KRAVCHENKO
 
№ 10 (2015): Випуск 10

ПРИЗВИЧАЮВАННЯ ПОДІЛЬСЬКИХ СЕЛЯН
ДО ЧИТАННЯ У 1850 – 1880-х рр.

Анотація   PDF
Tetiana KAROYEVA
 
№ 8 (2014): Випуск 8

ПРИВІЛЕЙОВАНІ ДРУКАРНІ У ЛЬВОВІ В ДОБУ РЕЧІ
ПОСПОЛИТОЇ (ХVІ–ХVІІІ ст.)

Анотація   PDF
Maria JUDA
 
№ 4 (2009): Випуск 4

ПРИВАТНІ ЗІБРАННЯ
В ЦЕНТРАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК БІЛОРУСІ

Анотація   PDF
Aliaksandr STEFANOVICH
 
№ 8 (2014): Випуск 8

ПРИВАТНІ КНИГОЗБІРНІ ПОЛЬСЬКОЇ ШЛЯХТИ
ІСТОРИЧНОЇ ВОЛИНІ

Анотація   PDF
Andriy KLYMCHUK
 
№ 10 (2015): Випуск 10

ПРИЧИНИ РУЙНУВАННЯ ПАПЕРУ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
І МЕТОДИ ЇХ КОНСЕРВАЦІЇ

Анотація   PDF
Anna HALABURDA
 
№ 2 (2007): Випуск 2

ПРИНЦИПИ НАУКОВОГО РЕДАГУВАННЯ
ВАСИЛЯ СІМОВИЧА
(На прикладі видання творів Івана Франка)

Анотація   PDF
Olha SHELIUKH
 
№ 8 (2014): Випуск 8

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХІДНОРУСЬКИХ
ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ У ХVI–ХVII ст.

Анотація   PDF
Nataliya BERIOZKINA
 
№ 7 (2012): Випуск 7

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ
ДОКУМЕНТІВ У БІБЛІОТЕЦІ: НА ПРИКЛАДІ КОЛЕКЦІЇ
МАГІСТЕРСЬКИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ
ЗАКАРПАТСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Анотація   PDF
Maria MEDVED
 
№ 5 (2010): Випуск 5

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ
БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ,
ПРИСВЯЧЕНОЇ ІСТОРИЧНИМ РЕГІОНАМ УКРАЇНИ

Анотація   PDF
Svitlana HUCH
 
226 - 250 з 312 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>