КАДРИ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ ШКІЛ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ
(НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ)

Iryna MAKEYEVA

Анотація


Досліджено залежність соціально-професійної структури від трансфор-
мації організаційно-функціональної структури бібліотеки вищої школи.
Визначено коло зовнішніх і внутрішніх чинників, що в умовах інформа-
тизації суспільства впливають на розвиток професійно-кваліфікаційної
структури та штатного розпису бібліотеки. Розкриваються напрями змін,
що сталися у кількісному та якісному складі кадрів бібліотек вищих шкіл
Дніпропетровського регіону за останні п’ять років.
Ключові слова: бібліотека вищої школи, людський фактор, бібліоте-
кар, знання та навички бібліотечних працівників.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.