КОРПОРАТИВНІ ВІРТУАЛЬНІ ДОВІДКОВІ СЛУЖБИ БІБЛІОТЕК
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Zoya ROMANUKHA

Анотація


Розглянуто та проаналізовано функціонування корпоративних вірту-
альних довідкових служб бібліотек вищих навчальних закладів України.
Висвітлено особливості їх роботи, визначено характерні ознаки, прита-
манні всім бібліотечним віртуальним довідковим службам. Запропоно-
вано перелік умов, за яких цей вид бібліотечної діяльності успішно роз-
виватиметься в перспективі.
Ключові слова: віртуальна довідкова служба, корпоративна діяльність
бібліотек, веб-сайт бібліотеки, бібліотека вищого навчального закладу.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.