Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 7 (2012): Випуск 7

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
ЕЛЕКТРОННИМИ РЕСУРСАМИ В БІБЛІОТЕЦІ ДОНЕЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Анотація   PDF
Anna VOROPAIEVA
 
№ 3 (2008): Випуск 3

ПРОВЕНІЄНЦІЇ ВІЛЕНСЬКИХ ВИДАНЬ ЄВАНГЕЛІЯ
1575 ТА 1600 РОКІВ З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО
ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація   PDF
Nataliya BONDAR
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ФАХІВЦЯ БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Анотація   PDF
Olena HRAMM
 
№ 5 (2010): Випуск 5

ПРОФЕСОР ТЕОФІЛ ЕМІЛЬ МОДЕЛЬСЬКИЙ (1881–1967) –
ОРГАНІЗАТОР АРХІВУ ВРОЦЛАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
І ЙОГО ПЕРШИЙ ДИРЕКТОР

Анотація   PDF
Ewa KLAPCINSKA
 
№ 10 (2015): Випуск 10

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ
У ВИСВІТЛЕННІ ФАХОВОЇ ПЕРІОДИКИ (2000–2014 РР.) 1 :
МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ

Подробиці   PDF
Halyna BILOVUS
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ КНИГОЗБІРЕНЬ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ
КОРИСТУВАЧІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ:
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Анотація   PDF
Natalia KUNANETS
 
№ 8 (2014): Випуск 8

ПІДТРИМКА ЧИТАННЯ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ
КНИЖКОВОГО БІЗНЕСУ: СУЧАСНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ
ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація   PDF
Tetiana BULAH
 
№ 1 (2006): Випуск 1

ПЕРШІ ДРУКОВАНІ КИРИЛИЧНІ БУКВАРІ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ КНИГИ В УКРАЇНІ

Анотація   PDF
Oksana KLYMENKO
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
БІБЛІОТЕК АГРОЕКОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ
(на прикладі бібліотеки ЖНАЕУ)

Анотація   PDF
Maryna IHNATIUK
 
№ 10 (2015): Випуск 10

ПЕРСОНАЛЬНА БІБЛІОГРАФІЯ У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ
МИХАЙЛА ПАВЛИКА

Анотація   PDF
Yevanhelina CHYRUK
 
№ 10 (2015): Випуск 10

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
В ЧЕСЬКИХ ЗЕМЛЯХ І СЛОВАЧЧИНІ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Анотація   PDF
Andriy TSEBENKO
 
№ 8 (2014): Випуск 8

ПЕРЕВАГИ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ РЕПОЗИТАРІЇВ ДЛЯ
ПРОСУВАННЯ НАУКИ В УКРАЇНІ

Анотація   PDF
Nataliya TKACHENKO
 
№ 8 (2014): Випуск 8

Палеография и кодикология: 300 лет после Монфокона.
Материалы Международной научной конференции, Москва, 14–16 мая 2008 г. /
редкол.: Б. Л. Фонкич (отв. ред.) и др. Москва, 2008. 295 с.

Подробиці   PDF
Mykola ILKIV-SVYDNYTSKYI
 
№ 2 (2007): Випуск 2

ПУБЛІЦИСТИЧНА ТА РЕДАКТОРСЬКО-ВИДАВНИЧА
ДІЯЛЬНІСТЬ КИРИЛА СТУДИНСЬКОГО

Анотація   PDF
Andriy KLISH
 
№ 8 (2014): Випуск 8

ПУБЛІКАЦІЇ ТВОРІВ САМВИДАВУ В УКРАЇНСЬКИХ
ВИДАВНИЦТВАХ ЗА МЕЖАМИ СРСР
(на матеріалах фонду Наукової бібліотеки
Львівського національного університету ім. Івана Франка)

Анотація   PDF
Olena NAUMOVA
 
№ 7 (2012): Випуск 7

ПУБЛІКАЦІЇ ПУТІВНИКІВ ПО ЛЬВОВУ У ПОЛЬЩІ
В 1989–2010 рр.

Анотація   PDF
Michal ROGOZ
 
№ 3 (2008): Випуск 3

ПАМ’ЯТКИ: Археографічний щорічник / Державний комітет архівів України,
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства /
Ред. колегія: Матяш І. Б.(гол. ред.), Войцехівська І. Н., Дубровіна Л. А. та ін.
Київ, 2007. № 7. 450 с.

Подробиці   PDF
Bohdan YAKYMOVYCH
 
№ 8 (2014): Випуск 8

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ГАЛИЧИНИ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ У СВІТЛІ
ДЖЕРЕЛ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ

Анотація   PDF
Olena HANUSYN
 
№ 5 (2010): Випуск 5

ПОЛЯКИ – ВЛАСНИКИ ЕКСЛІБРИСІВ XІХ ст.
(на матеріалах Наукової бібліотеки Львівського національного
університету імені Івана Франка)

Анотація   PDF
Nataliya KIT
 
№ 8 (2014): Випуск 8

ПОЛЬСЬКІ ПЛАКАТИ 1920 р. У ЗБІРЦІ ВОЄННИХ ДРУКІВ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Анотація   PDF
Yuriy LYSYI
 
№ 1 (2006): Випуск 1

Петлюровщина / Автор-составитель С. А. Шумов; Пер. с укр. С. Шумова,
А. Андреева; Худ. оформление П. Ильина. Москва: Изд-во Эксмо,
изд-во Алгоритм, 2005. 256 с. (Серия “Русский бунт”).
Бандеровщина / Состав. А. Андреев, С. Шумов; Худ. оформление П. Ильина.
Москва: Изд-во Эксмо, изд-во Алгоритм, 2005. 304 с. (Серия “Русский бунт”).

Подробиці   PDF
Mykola STEPANIV
 
№ 6 (2011): Випуск 6

ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК
ПІДГАЛЛЯ У 2000–2010 рр.

Анотація   PDF
Małgorzata MROZEK-BUKSA
 
№ 10 (2015): Випуск 10

ОСНОВНІ ЕТАПИ УКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО
ПОКАЖЧИКА “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА В ПУБЛІКАЦІЯХ”
ТА ПОШУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ

Анотація   PDF
Halyna BELIAVSKA
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

ОСНОВНІ АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ
БІБЛІОТЕКИ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. І. ПИРОГОВА

Анотація   PDF
Nelina KRAVCHUK
 
№ 6 (2011): Випуск 6

ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ БІБЛІОГРАФІЇ
“УКРАЇНОМОВНА КНИГА У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (1798–1923)”

Анотація   PDF
Ivanna KARPYN
 
251 - 275 з 312 результатів << < 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>