ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХІДНОРУСЬКИХ
ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ У ХVI–ХVII ст.

Nataliya BERIOZKINA

Анотація


У статті розглянуто просвітницьку діяльність західноруських православ-
них братств у ХVI–ХVII ст. Братства відігравали важливу роль у розвитку
культури, мови, освіти, в укріпленні культурних зв’язків Білорусі, Росії та
України, створювали школи, займалися підготовкою підручників, відкри-
вали друкарні. Великі друкарні було створено у Львові, Вільно, Могилеві.
Найбільш відомими підручниками, якими користувались у братських шко-
лах, були “Азбука” і “Граматика” Лаврентія Зизанія, “Граматика слов’ян-
ська” Мелетія Смотрицького, “Буквар слов’янської мови” Спиридона Со-
боля, “Лексикон славенороський” Памви Беринди та ін.
Ключові слова: православне братство, братська школа, братська дру-
карня, стародрукована книга, православні братства Білорусі.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.