Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНИХ
БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Анотація   PDF
Natalia AKIMOVA
 
№ 1 (2006): Випуск 1

ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ
ЛАТИНСЬКИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ.
(Дослідження на основі бібліографічних джерел)

Анотація   PDF
Tykhin LESHCHUK
 
№ 2 (2007): Випуск 2

ФАНДРЕЙЗИНҐ – ПОНЯТТЯ ПОЗАБЮДЖЕТНОГО
ФІНАНСУВАННЯ У БІБЛІОТЕКАХ ЛЬВОВА

Анотація   PDF
Liubov KOMARYNSKA
 
№ 8 (2014): Випуск 8

ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ
КРАЄЗНАВЧИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ В ОСТАННЄ
РАДЯНСЬКЕ ТРИДЦЯТИРІЧЧЯ (1959–1990 рр.)

Анотація   PDF
Iryna MILYASEVYCH
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ-
МЕНЕДЖЕРІВ У РАМКАХ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (на прикладі бібліотеки Білоруського
державного університету культури та мистецтв)

Анотація   PDF
Oleg BARMA
 
№ 7 (2012): Випуск 7

ФОНД РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЯК ЧАСТИНА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Анотація   PDF
Halyna SEMENIUK
 
№ 7 (2012): Випуск 7

ФОНДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ
ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК У ПОЛЬЩІ

Анотація   PDF
Halina RUSINSKA-GIERTYCH
 
№ 2 (2007): Випуск 2

ФОНДИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ
ВЗАЄМОВІДНОСИН У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
(ХІХ ст. – 1939 р.)

Анотація   PDF
Yuriy LYSSYI
 
№ 5 (2010): Випуск 5

ТРАДИЦІЙНА БІБЛІОТЕКА ЧИ З ВІЛЬНИМ ДОСТУПОМ –
ЩО КРАЩЕ У КРАЇНІ, ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ
СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ?
(Досвід бібліотеки Варшавського університету у 2000–2007 рр.)

Анотація   PDF
Elzbieta PETROVIС
 
№ 4 (2009): Випуск 4

ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО
КЕРІВНИЦТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ

Анотація   PDF
Iryna TSVIRKUN
 
№ 1 (2006): Випуск 1

ТИПОЛОГІЯ НАУКОВОЇ КНИГИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ: ІСТОРИЧНИЙ РАКУРС

Анотація   PDF
Renata SAMOTYJ
 
№ 7 (2012): Випуск 7

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ:
МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ
(за матеріалами книгознавчої періодики (2006–2011 рр.))

Подробиці   PDF
Nataliya DEMCHUK
 
№ 10 (2015): Випуск 10

ТЕМАТИКА ПУБЛІКАЦІЙ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ
ПОЛОНЕНИХ УКРАЇНЦІВ “ВІЛЬНЕ СЛОВО” (1917–1918)

Анотація   PDF
Liudmyla BILYMENKO
 
№ 2 (2007): Випуск 2

ТЕКСТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ УЧИТЕЛЬНИХ
ЄВАНГЕЛІЙ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – ПОЧАТКУ XVII ст.:
ПЕРЕМИШЛЬСЬКИЙ ТИП

Анотація   PDF
Halyna CHUBA
 
№ 8 (2014): Випуск 8

УНІВЕРСИТЕТСЬКА БІБЛІОТЕКА
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ
(за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.))

Подробиці   PDF
Roksana BILOUSOVA
 
№ 1 (2006): Випуск 1

УКРАИНСКО-БЕЛОРУССКИЕ КИРИЛЛИЧЕСКИЕ
БУКВАРНЫЕ КАТЕХИЗИСЫ XVII – XVIII ВВ. *

Анотація   PDF
Margarita KORZO
 
№ 4 (2009): Випуск 4

УКРАЇНСЬКА РУКОПИСНА ТА СТАРОДРУКОВАНА КНИГА
У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ІЛАРІОНА СВЄНЦІЦЬКОГО

Анотація   PDF
Nataliya CHERNYSH
 
№ 7 (2012): Випуск 7

УКРАЇНСЬКА ФАНТАСТИКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
У ПЕРІОДИЦІ ТА КНИЖКОВИХ ВИДАННЯХ

Анотація   PDF
Vitalii KARATSUPA
 
№ 6 (2011): Випуск 6

УКРАЇНСЬКА ФАНТАСТИКА ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ
У ПЕРІОДИЦІ ТА КНИЖКОВИХ ВИДАННЯХ

Анотація   PDF
Vitalii KARATSUPA
 
№ 10 (2015): Випуск 10

УКРАЇНСЬКІ ГОСПОДАРСЬКО-КООПЕРАТИВНІ
ЧАСОПИСИ ГАЛИЧИНИ 1920 – 1930-х РОКІВ

Анотація   PDF
Liubov PYNDA
 
№ 5 (2010): Випуск 5

УКРАЇНСЬКЕ КНИГОЗНАВСТВО XIX – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.:
ПЛАН ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

Анотація   PDF
Olena STANKEVYCH
 
№ 7 (2012): Випуск 7

ХРЕСТОМАТІЯ РУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО
ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ:
ПЛАНИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Анотація   PDF
Oleksandr SEDLIAR
 
№ 10 (2015): Випуск 10

ХРОНІКА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 2014 – 2015 РОКІВ

Подробиці   PDF
Roman LAVRENTIY
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

ХРОНІКА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 2014 РОКУ

Подробиці   PDF
Victoria KMET
 
№ 5 (2010): Випуск 5

ХРОНІКА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
У 2010 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Подробиці   PDF
Roman LAVRENTIY
 
151 - 175 з 312 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>