КОРОЛІВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛ – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ
КОРОННОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХVII СТОЛІТТЯ
(на матеріалах реляційних книг Львівського, Перемишльського,
Сяноцького, Галицького та Теребовельського ґродських урядів)

Marta ONYSKIV

Анотація


Поширення королівського універсалу як окремого типу писемної про-
дукції Коронної канцелярії спостерігається з ХVІ ст. Основною функ-
цією королівського універсалу було повідомлення населенню положень
різноманітних виданих дипломів, уточнення їхнього змісту, оголошення
про скликання сеймиків / сеймів, “посполитого рушення”, оприлюднення
рішень монарха. Універсал містив інформацію про різноманітні аспекти
тогочасного державного життя і, будучи фактично інформаційним доку-
ментом Коронної канцелярії, скеровувався для оголошення у відповід-
них публічних місцях різним прошаркам тогочасного суспільства.
Ключові слова: королівський універсал, Коронна канцелярія, диплом,
інформаційний документ, Ян III Собєський.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.