№ 8 (2014)

Випуск 8

Зміст

КНИГОЗНАВСТВО

Maria JUDA
PDF
Bogdan STEMPIEN
PDF
Tomasz NIKLAS
PDF
Kinga POMES
PDF
Oleksandr SEDLYAR
PDF
Olena NAUMOVA
PDF

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Nataliya BERIOZKINA
PDF
Oleh DUKH
PDF
Anna DYMMEL
PDF
Wioleta JAKUBAS
PDF
Renata ALEKSANDROWICZ
PDF
Tetiana KOLESNYKOVA
PDF

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Iryna MILYASEVYCH
PDF
Lyudmyla PASICHNYK
PDF

ДЖЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Maryan MUDRYI
PDF
Ivanna CHERCHOVYCH
PDF
Olena HANUSYN
PDF
Yuriy LYSYI
PDF
Iryna MATYASH
PDF

ПОВІДОМЛЕННЯ

Andriy KLYMCHUK
PDF
Kateryna LYSKOVA
PDF
Oksana SAZHOK
PDF
Liubov CHETVERYK
PDF
Alla KRYVA
PDF
Larysa LYSSENKO
PDF
Liubov PYNDA
PDF
Tetiana BULAH
PDF
Nataliya TKACHENKO
PDF
Liubov PUHACH
PDF

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯД

Палеография и кодикология: 300 лет после Монфокона.
Материалы Международной научной конференции, Москва, 14–16 мая 2008 г. /
редкол.: Б. Л. Фонкич (отв. ред.) и др. Москва, 2008. 295 с.

Mykola ILKIV-SVYDNYTSKYI
PDF

УНІВЕРСИТЕТСЬКА БІБЛІОТЕКА
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ
(за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.))

Roksana BILOUSOVA
PDF

ОСОБЛИВІ ВИДИ ТА ЕЛЕМЕНТИ ТЕКСТУ: ФОРМАЛЬНО-ЗМІСТОВНЕ
НАПОВНЕННЯ, ПРИРОДА ФОРМУВАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ РЕДАКЦІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ДО ДРУКУ: МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ
(за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.))

Nataliya DEMCHUK
PDF

КОНЦЕПЦІЇ, ТЕРМІНОСИСТЕМА, ЗМІСТ РЕДАГУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО ПРОЦЕСУ ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ВИДУ
ДІЯЛЬНОСТІ: МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ
(за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.))

Roksana BILOUSOVA
PDF

ОГЛЯД ІНОЗЕМНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
З БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА
ТА ІНФОРМОЛОГІЇ

Jacek WOJCIECHOWSKI
PDF

ХРОНІКА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
КІНЦЯ 2012 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 2014 РОКІВ

Roman LAVRENTIY
PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПРОГРАМА “КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
КОЛИШНІХ МОНАСТИРІВ НА ТЕРИТОРІЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
ТА СІЛЕЗІЇ, СКАСОВАНИХ У ХVІІІ–ХІХ ст.: ДОЛЯ, ЗНАЧЕННЯ,
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ” – МОЖЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ

Halina RUSINSKA-GIERTYCH
PDF