Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 7 (2012): Випуск 7

МІЖ ДМОВСЬКИМ І ДОНЦОВИМ: ЧИТАННЯ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ
ТА ІДЕОЛОГІЧНІ ТЕЧІЇ В ГАЛИЧИНІ 1920–30-х рр.

Анотація   PDF
Roman HOLYK
 
№ 8 (2014): Випуск 8

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПРОГРАМА “КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
КОЛИШНІХ МОНАСТИРІВ НА ТЕРИТОРІЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
ТА СІЛЕЗІЇ, СКАСОВАНИХ У ХVІІІ–ХІХ ст.: ДОЛЯ, ЗНАЧЕННЯ,
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ” – МОЖЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ

Подробиці   PDF
Halina RUSINSKA-GIERTYCH
 
№ 7 (2012): Випуск 7

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ЯК СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ МОНАСТИРІВ ЗМІНИЛА БІБЛІОТЕКИ
ЄВРОПИ (XVI–XIX СТ.)”

Подробиці   PDF
Oleh DUKH
 
№ 3 (2008): Випуск 3

МІЩАНСЬКІ ҐМЕРКИ
В АКТАХ ЛЬВІВСЬКОГО МАГІСТРАТУ ХVI СТ. *

Анотація   PDF
Ivan SVARNYK
 
№ 6 (2011): Випуск 6

МІНІАТЮРИ ЄВАНГЕЛІЯ 1556 РОКУ
З ЦЕРКВИ СВЯТОГО МИКОЛИ В ПОЛЯНІ З ДАВНЬОЇ ЗБІРКИ
ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ КАПІТУЛИ

Анотація   PDF
Volodymyr ALEKSANDROVYCH
 
№ 10 (2015): Випуск 10

МІКРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА
СТАНУ ЗБЕРІГАННЯ ГРУПИ КНИГ
ІЗ ЯСНОҐУРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ В ЧЕНСТОХОВІЙ

Анотація   PDF
Agnieszka BANGROWSKA
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ДЗЕРКАЛІ ЧАСУ

Анотація   PDF
Olha YEPIFANOVA
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

МЕТОДИКО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ЗАГАЛЬНЕ КНИГОЗНАВСТВО”

Подробиці   PDF
Lilija SYROTA
 
№ 2 (2007): Випуск 2

Мар’яна Долинська. Історична топографія Львова XIV–ХІХ ст.
Львів: Видавництво Національного університету
«Львівська політехніка», 2006. 356 с.

Подробиці   PDF
Ivan SVARNYK
 
№ 7 (2012): Випуск 7

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – ГОЛОВНИЙ ЧИННИК
ОПТИМІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Анотація   PDF
Tetiana KOVAL
 
№ 7 (2012): Випуск 7

МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ БІБЛІОТЕЦІ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Анотація   PDF
Halyna STEPANCHENKO
 
№ 4 (2009): Випуск 4

КРИТЕРІЇ ДОБОРУ ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ.
ДОСВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛИТВИ

Анотація   PDF
Jolita STEPONAITENE
 
№ 3 (2008): Випуск 3

КИРИЛИЧНІ РУКОПИСИ
У ФОНДАХ БІБЛІОТЕК ПОЗНАНІ ТА ОКОЛИЦІ

Анотація   PDF
Mariola WALCZAK-MIKOLAYCZAKOWA
 
№ 4 (2009): Випуск 4

КУЛЬТУРНІ ФУНКЦІЇ
РОДИННИХ БІБЛІОТЕК РАДЗИВІЛЛІВ
У XVII СТОЛІТТІ

Анотація   PDF
Mariola JARCZYKOWA
 
№ 10 (2015): Випуск 10

КУЛЬТУРНО -МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧИТАЛЕНЬ
ТОВАРИСТВА ІМЕНІ МИХАЙЛА КАЧКОВСЬКОГО

Анотація   PDF
Liubov PUHACH
 
№ 1 (2006): Випуск 1

Кобів Ю. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин.
Київ: Наукова думка, 2004. 800 с.

Подробиці   PDF
Levko POLIUHA
 
№ 1 (2006): Випуск 1

Коган В. М., Домбровский-Шалагин В. И. Князь Рюрик и его потомки.
Историко-генеалогический свод.
Санкт -Петербург: Паритет, 2004. 686 с.

Подробиці   PDF
Leontiy VOITOVYCH
 
№ 6 (2011): Випуск 6

КНИЖНА КУЛЬТУРА, ЧИТАННЯ Й ЕТНОСОЦІАЛЬНІ
УЯВЛЕННЯ ГАЛИЧАН КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Анотація   PDF
Roman HOLYK
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

КНИЖКОВА СЕРІЯ “ПАРОХІЯЛЬНА БІБЛІОТЕКА” (1897–1899):
КНИГОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ

Анотація   PDF
Ivanna STEPOVA
 
№ 4 (2009): Випуск 4

КНИЖКОВИЙ АБОНЕМЕНТ “ЛЕКТОР”
СТАНІСЛАВА ЛЕВИЦЬКОГО У ЛЬВОВІ (1915–1928 рр.)

Анотація   PDF
Ewa WOJCIK
 
№ 2 (2007): Випуск 2

КНИГА ЖИТІЙ СВЯТИХ-НОРБЕРТАНОК ІГУМЕНІ
ДОРОТИ КОНЦЬКОЇ У ФОНДАХ
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ У ЛЬВОВІ

Анотація   PDF
Jolanta GWIOZDZIK
 
№ 3 (2008): Випуск 3

КНИГА ЗЕМСЬКИХ І ШЛЯХЕТСЬКИХ ГЕРБІВ ЕРАЗМА КАМИНА,
ПОЗНАНСЬКОГО ЗОЛОТАРЯ XVI СТ. З ФОНДІВ НАУКОВОЇ
БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Анотація   PDF
Joanna KLYSZ
 
№ 3 (2008): Випуск 3

КНИГА ОЛЕКСИ ГОРБАЧА “АРҐО В УКРАЇНІ”
ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ГОВІРКИ
ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ ст.

Анотація   PDF
Marianna MOVNA
 
№ 8 (2014): Випуск 8

КНИГАРСЬКА РОДИНА ЯБЛОНСЬКИХ
ІЗ ҐЛОҐОВА-МАЛОПОЛЬСЬКОГО

Анотація   PDF
Kinga POMES
 
№ 7 (2012): Випуск 7

КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ В СТРУКТУРІ
КНИЖКОВОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ

Анотація   PDF
Halyna HRET
 
201 - 225 з 312 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>