№ 1 (2006)

Випуск 1

Зміст

КНИГОЗНАВСТВО

Iaroslav ISAIEVYCH
Lyubov DUBROVINA
Vira FRYS
Oksana KLYMENKO
PDF
Margarita KORZO
PDF
Bohdan YAKYMOVYCH
PDF
Roman KYSELYOV
Renata SAMOTYJ
PDF
Aldona VASILIAUSKIENE
PDF
Maryana DOLYNSKA
PDF

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Natalia SHVETS
PDF
Halyna KOVALCHUK
PDF
Olha KOLOSOVSKA
PDF
Natalia KUNANETS
PDF

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Mykhailo KRIL
PDF
Tykhin LESHCHUK
PDF

ПОВІДОМЛЕННЯ

Vitaliy BONDARENKO

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯД

Ці три томи – то ми ...
або про Книгу Життя Миколи Плав’юка – Президента
Української Народної Республіки в екзилі “Україна – життя моє”.
Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2002.

Igor PAVLIUK
PDF

Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми.
Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. 518 с.

Vira FRYS
PDF

Коган В. М., Домбровский-Шалагин В. И. Князь Рюрик и его потомки.
Историко-генеалогический свод.
Санкт -Петербург: Паритет, 2004. 686 с.

Leontiy VOITOVYCH
PDF

Олександр Добржанський. Національний рух українців Буковини
другої половини XIX – початку XХ ст.
Чернівці: Золоті литаври, 1999. 574 с.

Oleksandr SEDLYAR
PDF

Петлюровщина / Автор-составитель С. А. Шумов; Пер. с укр. С. Шумова,
А. Андреева; Худ. оформление П. Ильина. Москва: Изд-во Эксмо,
изд-во Алгоритм, 2005. 256 с. (Серия “Русский бунт”).
Бандеровщина / Состав. А. Андреев, С. Шумов; Худ. оформление П. Ильина.
Москва: Изд-во Эксмо, изд-во Алгоритм, 2005. 304 с. (Серия “Русский бунт”).

Mykola STEPANIV
PDF

Леся Ставицька. Короткий словник жарґонної лексики української мови.
Київ: Критика, 2003. 336 с.

Olha KROVYTSKA
PDF

Кобів Ю. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин.
Київ: Наукова думка, 2004. 800 с.

Levko POLIUHA
PDF

Життя – не просто існування: Листування Олекси Горбача (1956– 1996) /Редкол.: А.-Г. Горбач, У. Єдлінська, М. Чікало.
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. 940 с.

Mariya CHIKALO
PDF

Ілля Кучеренко. Актуальні проблеми граматики.
Львів: Світ, 2003. 226 с.

Olha KROVYTSKA
PDF

Нонна Копистянська: Біобібліографічний покажчик / Уклад. М. Кривенко.
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. 234 с.: іл., порт.
(Українська біобібліографія. Нова серія. Чис. 15;
Бібліографія вчених університету)

Svatlana MATSENKA
PDF

Галина Сварник. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства
ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог-інформатор.
Варшава – Львів – Нью-Йорк: “Український архів”
і Наукове товариство ім. Шевченка, 2005. 352 с.

Oleksandr SEDLYAR
PDF

Видання Національної бібліотеки України
ім. В. Вернадського 2004 року

Oksana KLYMENKO
PDF
Книгознавча конференція у Львові
Nataliya OTKO
PDF