КОМІСАРСЬКА КНИГА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОРОЛІВСЬКОЇ КОМІСІЇ
В САМБІРСЬКІЙ ЕКОНОМІЇ 1696 РОКУ

Mariya HARASYMCHUK

Анотація


На основі структурного аналізу комісарської книги окреслено ключо-
ві напрямки діяльності комісії королівських комісарів на території Сам-
бірської економії в 1696 р. Проаналізовано зовнішні характеристики та
змістову складову книги, завдяки чому укладено класифікацію наявних
у ній судових справ.
Ключові слова: Самбірська економія, актова книга, королівська комі-
сія, судові справи, повинності.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.