ПРИВІЛЕЙОВАНІ ДРУКАРНІ У ЛЬВОВІ В ДОБУ РЕЧІ
ПОСПОЛИТОЇ (ХVІ–ХVІІІ ст.)

Maria JUDA

Анотація


Коротко розглянуто різновиди привілейованого статусу, який могли набути
друкарі та книгарі у давній Речі Посполитій, а також названо найвідоміших власників
такого статусу у Львові до 1772 р. Особливу увагу звернуто на Успенське Ставро-
пігійське братство, яке протягом двох століть мало монопольні права на друк кири-
личних видань.
Ключові слова: книговидання у Речі Посполитій ХVІ–ХVІІІ ст., привілей, Львів,
Успенське Ставропігійське братство, Михайло Сльозка, Ян Филипович, Павел Юзеф
Ґольчевський, брати Шліхтини.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.