Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 7 (2012): Випуск 7


ХРОНІКА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
(КІНЕЦЬ 2011 – ПЕРША ПОЛОВИНА 2012 РР.)

Подробиці   PDF
Roman LAVRENTIY
 
№ 10 (2015): Випуск 10

УКРАЇНСЬКЕ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО ХХ СТОРІЧЧЯ: БІБЛІОГРАФІЯ / УКЛАВ ТАРАС ШМІГЕР;

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬЕИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФПАНКА, НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. ЛЬВІВ, 2013. 626 С. 

Подробиці   PDF
Halyna BILOVUS
 
№ 3 (2008): Випуск 3

«Русалка Дністрова».
Книга І. Репринтне відтворення першодруку 1837 р. 4 * +ХХ+136;
Книга ІІ. Науково-критичне видання. Львів, 2007. 4 * +ХХ+136+168 * с.

Подробиці   PDF
Olha KROVYTSKA
 
№ 2 (2007): Випуск 2

«ВІДОМОСТІ ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА»:
ВНЕСОК ДО ЛИТОВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Анотація   PDF
Aldona VASILIAUSKIENIE
 
№ 1 (2006): Випуск 1

“... ЗАСТУПАТИ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЮДНОСТИ”:
ДІЯЛЬНІСТЬ СОЮЗУ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТНИКІВ
КНИГОЗБІРЕНЬ І МУЗЕЇВ У ЛЬВОВІ (1930 – 1939)

Анотація   PDF
Olha KOLOSOVSKA
 
№ 10 (2015): Випуск 10

“…TEN OSTATNIEY WOLI MOIEY ZESTAWUIĘ TESTAMENT”.
ЗАПОВІТ ЛЬВІВСЬКОГО ДРУКАРЯ ПАВЛА ЮЗЕФА
ҐОЛЬЧЕВСЬКОГО 1751 РОКУ

Анотація   PDF
Andriy FELONIUK
 
№ 5 (2010): Випуск 5

“БЮЛЕТЕНЬ” – ОРГАН ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКИХ
СТУДЕНТІВ “ОСНОВА” У ЛЬВОВІ В 1943–1944 рр.:
ІСТОРИКО-ДЖЕРЕЛОЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація   PDF
Renata SAMOTYI
 
№ 8 (2014): Випуск 8

“ЛІДЕР АРХІВНОГО СВІТУ”: ТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ ШЕЛЛЕНБЕРГ
ТА ЙОГО ВНЕСОК У РОЗВИТОК АРХІВНОЇ НАУКИ У США

Анотація   PDF
Iryna MATYASH
 
№ 3 (2008): Випуск 3

“НАГОРОДА ЗА КРИВДУ” ЧИ “СПОВНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ”:
БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БОГДАНА БАРВІНСЬКОГО (1908–1947)

Анотація   PDF
Olha KOLOSOVSKA
 
№ 6 (2011): Випуск 6

“НАЙДАВНІШИЙ” ЛАТИНСЬКИЙ РУКОПИС НАУКОВОЇ
БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА – ПАЛЕОГРАФІЯ І КОДИКОЛОГІЯ

Анотація   PDF
Mykola ILKIV-SVYDNYTSKYI
 
№ 5 (2010): Випуск 5

“ПАСПОРТ ДЛЯ РУСИНА” З ФОНДІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
(перше латиномовне друковане видання про Україну, 1584 р.)

Анотація   PDF
Myroslav TROFYMUK
 
№ 6 (2011): Випуск 6

“ПОТРІБНІ МІДЕРИТИ” 1 – АНАЛІЗ ВИБРАНИХ ПРИКЛАДІВ
ЛЬВІВСЬКОЇ ГРАФІКИ ХVІІІ ст. У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ
ДОВГОГО ТРИВАННЯ

Анотація   PDF
Tomasz NIKLAS
 
№ 10 (2015): Випуск 10

РИНОК ПРАЦІ І ПІДГОТОВКА БІБЛІОТЕКАРІВ У ПОЛЬЩІ
(на прикладі Інституту наукової інформації та бібліотекознавства
Вроцлавського університету)

Анотація   PDF
Halina RUSINSKA-GIERTYCH
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

РЕСТАВРАЦІЯ М’ЯКИХ І ТВЕРДИХ ОБКЛАДИНОК
(НА ПРИКЛАДІ ВИДАНЬ ХІХ ст.)

Анотація   PDF
Oksana HALABURDA
 
№ 10 (2015): Випуск 10

РЕЄСТРИ ПОБОРОВОГО ПОДАТКУ У ПОЛЬСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ:
ПРОЦЕС ЗБОРУ ПОДАТКУ ТА ІНФОРМАТИВНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ
(на прикладі поборового реєстру Львівської землі Руського воєводства 1552 р.)

Анотація   PDF
Bohdan SMEREKA
 
№ 10 (2015): Випуск 10

РЕЄСТРАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ КАТАЛОГ УКРАЇНОМОВНИХ
ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ВІДДІЛУ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ НБУВ
ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОГО БІБЛІОГРАФІЧНОГО
РЕПЕРТУАРУ

Анотація   PDF
Valentyna BEREZKINA
 
№ 10 (2015): Випуск 10

РЕТРОСПЕКТИВНА ПЕРІОДИКА У ФОРМУВАННІ
ФІЛОСОФІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ
(з досвіду університетської книгозбірні)

Анотація   PDF
Vasyl KMET
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

РЕАЛЬНА Й ВІДДЗЕРКАЛЕНА ГАЛИЧИНА: КАЛЕНДАРІ, ЧАС,
МЕНТАЛЬНІСТЬ Й ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ГАЛИЧАН В КРАЮ
Й НА ЕМІГРАЦІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ − ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

Анотація   PDF
Roman HOLYK
 
№ 8 (2014): Випуск 8

РУСЬКИЙ СОБОР 1848 РОКУ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ
ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ОГЛЯД

Анотація   PDF
Maryan MUDRYI
 
№ 4 (2009): Випуск 4

РУКОПИСНІ МІНЕЇ,
СТВОРЕНІ У ЛЬВОВІ У XVI – НА ПОЧАТКУ XVIII ст.,
ЯК ДЖЕРЕЛО КНИГОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація   PDF
Mariya HOLUB
 
№ 4 (2009): Випуск 4

РУКОПИСНЕ ЗІБРАННЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ХАРКІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА:
ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Анотація   PDF
Maryna BOBROVA
 
№ 5 (2010): Випуск 5

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИДАНЬ ТОВАРИСТВА
“ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ” (1848–1870 рр.)

Анотація   PDF
Oleksandr SEDLIAR
 
№ 4 (2009): Випуск 4

РОЛЬ ВЕБ-САЙТУ В БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ
ОБСЛУГОВУВАННІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Анотація   PDF
Olha YEPIFANOVA
 
№ 4 (2009): Випуск 4

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. ВЕРНАДСЬКОГО В ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ БІБЛІОТЕК,
ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЙ ТА САМОПРАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Анотація   PDF
Halyna SOLOIDENKO
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

Ильганаева В. А. Социальные коммуникации (теория, методология,
деятельность): словарь-справочник. Харьков, 2009. 392 с.

Подробиці   PDF
Halyna SOLOIDENKO
 
1 - 25 з 312 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>