№ 10 (2015)

Випуск 10

Зміст

КНИГОЗНАВСТВО

Mykola ILKIV-SVYDNYTSKYI
PDF
Oleksandr SEDLIAR
PDF
Tetiana KAROYEVA
PDF
Agnieszka BANGROWSKA
PDF
Anna HALABURDA
PDF

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Nazariy LOSHTYN
PDF
Olena FIHEL
PDF
Halina RUSINSKA-GIERTYCH
PDF

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Yevanhelina CHYRUK
PDF
Valentyna BEREZKINA
PDF
Halyna BELIAVSKA
PDF

ДЖЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Bohdan SMEREKA
PDF
Andriy FELONIUK
PDF
Ryszard NOWAKOWSKI
PDF

ПОВІДОМЛЕННЯ

Liubov PUHACH
PDF
Liudmyla BILYMENKO
PDF
Liubov PYNDA
PDF
Vasyl KMET
PDF
Orysia VEY
PDF
Beata LANGER
PDF
Andriy TSEBENKO
PDF

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯД

КНИГОЗНАВЧІ ЗУСТРІЧІ В КРАКОВІ
Marianna MOVNA
PDF

УКРАЇНСЬКЕ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО ХХ СТОРІЧЧЯ: БІБЛІОГРАФІЯ / УКЛАВ ТАРАС ШМІГЕР;

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬЕИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФПАНКА, НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. ЛЬВІВ, 2013. 626 С. 

Halyna BILOVUS
PDF

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ
У ВИСВІТЛЕННІ ФАХОВОЇ ПЕРІОДИКИ (2000–2014 РР.) 1 :
МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ

Halyna BILOVUS
PDF

ХРОНІКА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 2014 – 2015 РОКІВ

Roman LAVRENTIY
PDF

ОГЛЯД ІНОЗЕМНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
З БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМОЛОГІЇ 1

Jacek WOJCIECHOWSKI
PDF