КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Yaroslava PYLYP

Анотація


Розглянуто проблемні питання кадрового забезпечення бібліотек
вишів, роль підвищення кваліфікації та атестації в цьому процесі, взаємо-
вплив іміджу бібліотеки та її кадрової політики. Наведено результати
соціологічних досліджень Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ щодо
моделі спеціаліста бібліотеки ВНЗ.
Ключові слова: бібліотеки вищих навчальних закладів, кадрова по-
літика, імідж бібліотеки, підвищення кваліфікації, персонал бібліотеки,
атестація.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.