№ 19 (2005)

Випуск 19, частина 1

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2005.i19

Зміст

Mykola Yevtukh
PDF
Miroslav Shymans’ky
PDF
Dorota Klius-Stans’ka
PDF
Alicia Anna Kotusevych
PDF
Tetyana Koshmanova
PDF
Hryhoriy Vasianovych
PDF
Svitlana Tsyura
PDF
Mariya Shved
PDF
Stanislava Vlokh
PDF
Ivan Kovalchuk, Tamara Kovalchuk
PDF
Nataliya Butenko
PDF
Malhozhata Sus’villo
PDF
Liliya Dunets’
PDF
Tetyana Zavhorodnia
PDF
Euheniya Ivona Liaska
PDF
Yeva Smak
PDF
Marianna Kniazian
PDF
Anna Batyuk, Tadeush Hardzel’
PDF
Tetyana Hrynkevych, Svitlana Tsiura
PDF
Iryna Myshchyshyn
PDF
Olena Shyian
PDF
Svitlana Fedorishcheva
PDF
Viktoriya Prykhod’ko
PDF
Anna Kendzers’ka
PDF
Liudmyla Dzhyhun
PDF
Svitlana Myronova
PDF
Svitlana Kohut
PDF
Marek Аntoni Jakubowski
PDF
Larysa Malakanova
PDF
Oleh Havryliuk
PDF
Zhanna Yavors’ka
PDF
Olena Bida
PDF
Liliya Manchulenko
PDF
Maryna Rozhko
PDF
Halyna Klovak
PDF
Yadviga Liubovietska
PDF
Mariya Matveieva
PDF
Halyna Gural’
PDF
Marianna Pajkysh
PDF
Viktoriya Novikova
PDF
Yuriy Halatiuk, Vitaliy Tyshchuk
PDF
Alexey Krasnozhon
PDF
Inna Kovalenko
PDF
Iryna Mordous
PDF
Olha Humeniuk
PDF
Inna Strazhnikova
PDF
Olha Konevshchynska
PDF
Anna Lozenko
PDF
Halyna Dehtyariova, Tetyana Yakymovych
PDF