№ 57 (2019)

Випуск 57

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2019.57.0

Зміст

Статті

S. Panchyshyn, I. Hrabynska
PDF
V.-B. Vovk, P. Kvasnii, D. Brezgunova
M. Zabolotskyy, T. Zabolotskyy
PDF
Ya. Dropa, S. Bilash, O. Kondyukh
PDF
M. Krupka, M. Labunets, N. Palamar
PDF
I. Mikhasyuk, B. Kosovych
PDF
O. Pidkhomnyi, Yu. Bilash, V. Kalba
PDF
V. Pryimak, O. Holubnyk, Yu. Petrov
PDF
V. Shvets, O. Novostavska
PDF
Ye. Andrushchak, D. Kozak
PDF
B. Vyshyvana, Yu. Diakiv
PDF
R. Hnatyuk, A.-M. Mandzia
PDF
S. Kudyn, S. Zeniukova
PDF
B. Melnyk, Ya. Seryvko
PDF
N. Paytra, A. Ladur
PDF
M. Petyk, Ju. Misyurak, O. Panych
PDF
I. Pryimak, A. Ivaniuk
PDF
M. Rubakha, M. Rohovska
PDF
O. Rudyk, U. Tykhonka
PDF
S. Teslya, Ya. Bavdyk, M. Hlutkovskyy
PDF
I. Hnylyakevych-Prots, E. Stepanova
PDF
B. Brychka
PDF
O. Shchurevych
Yu. Maksymets, A. Ilechko, V. Dmytruk
PDF
N. Melnyk
PDF
N. Mishchuk, S. Pryima
N. Danylevych, M. Kokhan, I. Snovydovych
PDF
N. Zelenko, V. Zelenko
PDF
O. Salovskyi
PDF
O. Ulych, A. Kovalyuk
PDF
A. Faliuta
PDF
L. Yastrubetska
PDF
B. Kulchytskyj, Ya. Kul'chyts'kyj, T. Moryak, P. Ostroverkh
PDF
A. Hrytsayko
PDF
V.-B. Vovk, Z. Artym-Drohomyretska, S. Kalishchuk, R. Tsikalova
PDF