ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ
КРАЄЗНАВЧИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ В ОСТАННЄ
РАДЯНСЬКЕ ТРИДЦЯТИРІЧЧЯ (1959–1990 рр.)

Iryna MILYASEVYCH

Анотація


Проаналізовано процес формування краєзнавчих бібліографічних
ресурсів в Україні у 1960–1980-х рр. Розглянуті організаційні та мето-
дичні питання створення краєзнавчих бібліографічних покажчиків, крає-
знавчих каталогів та картотек бібліотеками різних типів, визначені харак-
терні риси та еволюційні особливості цього періоду.
Ключові слова: краєзнавство, краєзнавча бібліографія, краєзнавство у
бібліотеках, історія України, бібліотеки УРСР.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.