ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ
ЛАТИНСЬКИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ.
(Дослідження на основі бібліографічних джерел)

Tykhin LESHCHUK

Анотація


У статті проведено аналіз латинських словників на основі бібліогра-
фічних джерел, визначено їхні тематичні напрями, подано функціональну
оцінку та методику практичного використання. Зосереджено увагу на
значенні словника для розвитку наукових сфер. Висловлено пропозиції
щодо удосконалення уніфікації словників та методики їх використання.
Ключові слова: бібліографічні джерела, латинські наукові терміни, га-
лузеві словники, функціональна оцінка.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.