ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНИХ
БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Natalia AKIMOVA

Анотація


Розкрито основні етапи автоматизації Наукової бібліотеки Чернівець-
кого національного університету імені Юрія Федьковича – від вибору
АБІС до впровадження автоматизованої книговидачі. Розглянуто поетапне
впровадження системи штрих-кодування фонду і показники наповнення
баз даних бібліотеки станом на 2013 р. Особливу увагу приділено новим
методам формування довідково-бібліографічного апарату бібліотеки та но-
вим формам довідково-бібліографічного обслуговування в умовах автома-
тизації бібліотечних процесів. Зокрема, мова йде про створення електрон-
ної картотеки статей, задоволення інформаційних запитів за допомогою
електронного каталогу та пов’язані з цим проблеми.
Ключові слова: АБІС ІРБІС, штрих-кодування, рекаталогізація, елект-
ронні бази даних бібліотеки, довідково-бібліографічне обслуговування,
книговидача.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.