ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ-
МЕНЕДЖЕРІВ У РАМКАХ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (на прикладі бібліотеки Білоруського
державного університету культури та мистецтв)

Oleg BARMA

Анотація


У статті розглядається вплив зростання обсягу фахової інформації і
знань на процес формування інформаційної культури студентів-мене-
джерів у рамках освоєння ними освітніх програм вищої освіти І ступеня.
Акцентується увага на діяльності бібліотеки Білоруського державного
університету культури та мистецтв щодо формування інформаційної
культури своїх користувачів з урахуванням їхніх навчальних та науково-
дослідницьких потреб, як у рамках реалізації власних навчальних про-
грам, так і у співпраці з автором статті з дисципліни “Робота з науковою
інформацією”.
Ключові слова: інформація, знання, інформаційна культура студентів,
бібліотеки вищих навчальних закладів, студенти-менеджери, соціально-
культурна сфера, робота з науковою інформацією.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.