Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 4 (2009): Випуск 4

БІБЛІОТЕЧНЕ ЧИТАЧЕЗНАВСТВО ЯК СКЛАДОВА
СПЕЦІАЛЬНОГО БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА

Анотація   PDF
Tetiana NOVALSKA
 
№ 2 (2007): Випуск 2

БІБЛІОТЕКА СТУДЕНТСЬКОГО ТОВАРИСТВА
«МЕДИЧНА ГРОМАДА» − СТАНОВЛЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ

Анотація   PDF
Natalia KUNANETS
 
№ 1 (2006): Випуск 1

БІБЛІОТЕКА СТУДЕНТСЬКОГО ТОВАРИСТВА “ОСНОВА”:
СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація   PDF
Natalia KUNANETS
 
№ 4 (2009): Випуск 4

БІБЛІОТЕКА ВРОЦЛАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
(ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН)

Анотація   PDF
Halina RUSINSKA-GIERTYCH
 
№ 7 (2012): Випуск 7

БІБЛІОТЕКА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КУЛЬТУРА ЛИЦАРІВ
ОРДЕНУ СВЯТОГО ГРОБУ ГОСПОДНЬОГО З МЄХОВА:
ІСТОРІЯ – КНИГОЗБІРНЯ – ЛЮДИ

Анотація   PDF
Ryszard SKRZYNIARZ
 
№ 6 (2011): Випуск 6

БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ
ІМЕНІ ОССОЛІНСЬКИХ У ВРОЦЛАВІ

Анотація   PDF
Halina RUSINSKA-GIERTYCH
 
№ 4 (2009): Випуск 4

БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР

Анотація   PDF
Alla KRYVA
 
№ 5 (2010): Випуск 5

БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКИХ ТОВАРИСТВ РЕМІСНИКІВ
ПЕРІОДУ АВТОНОМІЇ ГАЛИЧИНИ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

Анотація   PDF
Maria KONOPKA
 
№ 3 (2008): Випуск 3

БІБЛІОТЕКИ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК
(за “Материалами по истории народных библиотек
городов и земств России”)

Анотація   PDF
Liudmyla LUCHKA
 
№ 4 (2009): Випуск 4

БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОТОКУ КНИГ
ЯК НАПРЯМОК КНИГОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(НА ПРИКЛАДІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 2005 – 2006 рр.)

Анотація   PDF
Maryna KOSTENKO
 
№ 5 (2010): Випуск 5

БЕРНАРДИНСЬКИЙ АРХІВ У ЛЬВОВІ (1784–1933):
ФОРМУВАННЯ АРХІВНИХ ЗБІРОК ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

Анотація   PDF
Volodymyr DOLINOVSKYI
 
№ 7 (2012): Випуск 7

Беркещук І. С. Структура словотвірних парадигм іменників у сучасній
українській мові (назви знарядь праці). Кам’янець-Подільський, 2010. 157 с.

Подробиці   PDF
Olha KROVYT’KA
 
№ 5 (2010): Випуск 5

ВРОЦЛАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І
БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА: ІСТОРІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

Анотація   PDF
Halina RUSINSKA-GIERTYCH
 
№ 6 (2011): Випуск 6

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ЛЬВІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ТА ЙОГО НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ У 2010 р.

Подробиці   PDF
Svitlana MELNYTSKA
 
№ 7 (2012): Випуск 7

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ЛЬВІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ТА ЙОГО
НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ ЗА 2011 РІК

Подробиці   PDF
Svitlana MELNYTSKA
 
№ 4 (2009): Випуск 4

ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. ФPAНКA СТУДЕНТАМИ
РІВНЕНСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Анотація   PDF
Viktoriya ZHUK
 
№ 9 (2014): ВИПУСК 9

ВИДАВНИЧА СПІВПРАЦЯ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО
ТА МИХАЙЛА КАЧКОВСЬКОГО

Анотація   PDF
Oleksandr SEDLIAR
 
№ 8 (2014): Випуск 8

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ТА ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКИХ
У 1840–1848 рр.

Анотація   PDF
Oleksandr SEDLYAR
 
№ 3 (2008): Випуск 3

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
“ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ” (1848–1870)

Анотація   PDF
Oleksandr SEDLYAR
 
№ 2 (2007): Випуск 2

ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ
СОБОРНИЦЬКІ ДРУКИ ХІХ ст.
(до 120-річчя виходу у світ альманахів «Веселка»,
«Ватра» та «Перший вінок»)

Анотація   PDF
Bohdan YAKYMOVYCH
 
№ 3 (2008): Випуск 3

ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО
КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ДОНЕЦЬКА ТА
ДОНЕЦЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ НТШ

Подробиці   PDF
Volodymyr BILETSKYI
 
№ 5 (2010): Випуск 5

ВИДАННЯ ПРОВІДНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КАРТОГРАФІЧНИХ
ЗАКЛАДІВ XVI–XVIII ст. У ФОНДАХ СЕКТОРА
КАРТОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Анотація   PDF
Olena OSTALETSKA
 
№ 5 (2010): Випуск 5

ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОПЕГІСТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У РЕСТАВРАЦІЙНІЙ ПРАКТИЦІ
ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Анотація   PDF
Lesia DZENDZELIUK
 
№ 2 (2007): Випуск 2

ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ У КОДИКОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ РУКОПИСНИХ КНИГ НА ПРИКЛАДІ
БАЗИ ДАНИХ «КОДЕКС»

Анотація   PDF
Olha IVANOVA
 
№ 6 (2011): Випуск 6

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ І ЧИТАЧЕЗНАВСТВО
В ДОСЛІДЖЕННЯХ ІНСТИТУТУ КНИГИ І ЧИТАЧЕЗНАВСТВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ПОЛЬЩІ

Анотація   PDF
Sebastian WIERNY
 
51 - 75 з 312 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>