ХРЕСТОМАТІЯ РУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО
ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ:
ПЛАНИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

Oleksandr SEDLIAR

Анотація


Досліджено діяльність Я. Головацького як упорядника хрестоматії
руської літератури для вищої гімназії. Це видання планувалося як інфор-
маційно-освітній проект для руської молоді (а також для всіх зацікав-
лених), який за допомогою текстів давньої руської літератури та огляду
її історії мав би довести історичну та культурну єдність галицьких руси-
нів зі східнослов’янським, всеруським простором. Хрестоматію вдалося
опублікувати лише частково: у світ вийшов перший том, натомість дру-
гий том та додані матеріали залишились у рукописі і нині можуть бути
важливим джерелом для дослідників національно-культурного та інте-
лектуального життя галицьких русинів у середині ХІХ ст.
Ключові слова: Я. Головацький, хрестоматія руської літератури, істо-
рія руської літератури, російський вплив на галицьких русинів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.