Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 74 (2011): Випуск 74 СТАЦІОНАРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ Mθ/G/1/m  ТА Mθ/G/1 З ПОРОГОВИМ БЛОКУВАННЯМ ВХІДНОГО ПОТОКУ Анотація   PDF
Микола Братійчук, Юрій Жерновий
 
№ 68 (2008): Випуск 68 СТАЦІОНАРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОКАНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З ВІДМОВАМИ ТА МОЖЛИВІСТЮ ВИХОДУ З ЛАДУ Анотація   PDF
Юрій Жерновий
 
№ 77 (2012): Випуск 77 СУМІСНІ НАБЛИЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ДВОХ ЕЛІПТИЧНИХ ФУНКЦІЙ Анотація   PDF
Ярослав Холявка
 
№ 80 (2015): Випуск 80 СУМІСНІ НАБЛИЖЕННЯ ІНВАРІАНТІВ, ПЕРІОДІВ ТА ЗНАЧЕНЬ ДВОХ ЕЛІПТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ВЕЙЄРШТРАССА Анотація   PDF
Ольга Мильо, Ярослав Холявка
 
№ 78 (2013): Випуск 78 СУМIСНI НАБЛИЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ДВОХ ЕЛIПТИЧНИХ ФУНКЦIЙ ВЕЙЄРШТРАССА Анотація   PDF
Ольга Мильо, Ярослав Холявка
 
№ 88 (2019): Випуск 88 Світлій пам'яті професора М. І. Іванчова Подробиці   PDF
Ол Гутік
 
№ 68 (2008): Випуск 68 СКІНЧЕННІ ЗА ДЕДЕКІНДОМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ КІЛЬЦЯ І МОДУЛІ ТА ЇХНІЙ ПЕРВИННИЙ РАДИКАЛ Анотація   PDF
Григорій Кашуба, Микола Комарницький
 
№ 73 (2010): Випуск 73 СПРЯЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ГІПЕРБОЛІЧНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ СИСТЕМИ КВАЗІЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ УЗДОВЖ НЕВІДОМОЇ ЛІНІЇ РОЗРИВУ В КРИВОЛІНІЙНОМУ СЕКТОРІ Анотація   PDF
Наталя Бурдейна
 
№ 73 (2010): Випуск 73 СПЕКТР КОССЕРА ДРУГОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПРУЖНОГО СКІНЧЕНОГО ЦИЛІНДРА Анотація   PDF
В’ячеслав Мелешко, Юрій Токовий, П’єро Вілладжіо
 
№ 70 (2009): Випуск 70 БЛИЗЬКІСТЬ ДО ОПУКЛОСТІ ЦІЛОГО РОЗВ'ЯЗКУ ОДНОГО ЛІНІЙНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ З ПОЛІНОМІАЛЬНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ Анотація   PDF
Ярослав Магола, Мирослав Шеремета
 
№ 88 (2019): Випуск 88 Близькість до опуклості розв'язків одного неоднорідного диференціального рівняння другого порядку Анотація   PDF
Юрій Трухан, Мирослав Шеремета
 
№ 74 (2011): Випуск 74 БІГАМІЛЬТОНОВІСТЬ І ТОЧНІ РОЗВ'ЯЗКИ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ  ИПУ БЮРГЕРСА Анотація   PDF
Аркадій Кіндибалюк, Микола Притула
 
№ 80 (2015): Випуск 80 БАГАТОЧЛЕННА СТЕПЕНЕВА АСИМПТОТИКА ЛОГАРИФМА МАКСИМАЛЬНОГО ЧЛЕНА АБСОЛЮТНО ЗБІЖНОГО У ПІВПЛОЩИНІ РЯДУ ДІРІХЛЕ Анотація   PDF
Юлія Стець, Мирослав Шеремета
 
№ 75 (2011): Випуск 75 БАГАТОЧЛЕННА ПОКАЗНИКОВО-СТЕПЕНЕВА АСИМПТОТИКА ЦІЛОГО РЯДУ ДІРІХЛЕ Анотація   PDF
Микола Гриців
 
№ 74 (2011): Випуск 74 БАГАТОФРАКТАЛЬНІ ДОБУТКИ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: РАНДОМІЗОВАНИЙ ВИПАДОК Анотація   PDF
Ярослав Єлейко, Тарас Лазарів, Степан Мазур
 
№ 91 (2021): Випуск 91 Березневе засідання Математичної комісії Наукового товариства імені Тараса Шевченка Подробиці   PDF
Олег Гутік
 
№ 76 (2012): Випуск 76 ВИЗНАЧЕННЯ В’ЯЗКОСТІ РУЙНУВАННЯ НА ПІДСТАВІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ЗАДАЧІ В КВАЗІСТАТИЧНОМУ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОМУ ФОРМУЛЮВАННІ Анотація   PDF
Владислав Богданов, Георгій Сулим
 
№ 66 (2006): Випуск 66 ВИЗНАЧЕННЯ НЕВІДОМИХ ПАРАМЕТРІВ У СТАРШИХ КОЕФІЦІЄНТАХ ДВОВИМІРНОГО ПАРАБОЛІЧНОГО РІВНЯННЯ Анотація   PDF
Роман Сагайдак
 
№ 67 (2007): Випуск 67 ВИЗНАЧЕННЯ НЕВІДОМОГО МНОЖНИКА В КОЕФІЦІЄНТІ  ПРИ ПЕРШІЙ ПОХІДНІЙ В ПАРАБОЛІЧНОМУ РІВНЯННІ В ОБЛАСТІ З ВІЛЬНОЮ МЕЖЕЮ Анотація   PDF
Галина Снітко
 
№ 67 (2007): Випуск 67 ВИЗНАЧЕННЯ НЕВІДОМОГО КОЕФІЦІЄНТА ПРИ ПОХІДНІЙ ЗА ЧАСОМ У ПАРАБОЛІЧНОМУ РІВНЯННІ З НЕЛОКАЛЬНОЮ УМОВОЮ ПЕРЕВИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Уляна Федусь
 
№ 71 (2009): Випуск 71 ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПЕРЕД ПЕРШОЮ ПОХІДНОЮ У ПАРАБОЛІЧНОМУ РІВНЯННІ З ВИРОДЖЕННЯМ Анотація   PDF
Надія Гринців
 
№ 70 (2009): Випуск 70 ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИК І ПЕДАГОГ МИРОН ЗАРИЦЬКИЙ  (ДО 120-РІЧЧЯ ВІД НАРОДЖЕННЯ) Анотація   PDF
Михайло Зарічний, Богдан Пташник
 
№ 71 (2009): Випуск 71 ВИКОРИСТАННЯ ПРЯМОГО МЕТОДУ ВИРІЗУВАННЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПОЗДОВЖНЬОГО ЗСУВУ ПІВПРОСТОРУ З ДОВІЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЮ СТРІЧКОВОЮ НЕОДНОРІДНІСТЮ Анотація   PDF
Кирил Васільєв, Георгій Сулим
 
№ 81 (2016): Випуск 81 Визначення молодших коефіцієнтів параболічного рівняння в області з вільною межею Анотація   PDF
Галина Снітко
 
№ 88 (2019): Випуск 88 Визначення ресурсу фібробетонних елементів з кульовими порожнинами за довготривалого розтягу Анотація   PDF
Орест Райтер
 
76 - 100 з 504 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>