Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 82 (2016): Випуск 82 Групи конформних перетворень локально конформно-келерових многовидів і гомотетій келерових многовидів Анотація   PDF
Євген Черевко
 
№ 78 (2013): Випуск 78 ДРОБОВЕ IF-КІЛЬЦЕ БЕЗУ Анотація   PDF
Богдан Забавський, Андрій Гаталевич
 
№ 70 (2009): Випуск 70 ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ТА ФРАКТАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ  КЛАСУ САМОАФІННИХ ФУНКЦІЙ Анотація   PDF
Микола Працьовитий, Олексій Панасенко
 
№ 80 (2015): Випуск 80 ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ГЕОМЕТРИЧНА СТРУКТУРА ГЛАДКИХ СУБМЕРСІЙ Анотація   PDF
Віктор Кузаконь, Олександр Шелєхов
 
№ 72 (2010): Випуск 72 ДИФЕРЕНЦIАЛЬНI ОПЕРАТОРИ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ З УЗАГАЛЬНЕНИМИ ФУНКЦIЯМИ В КОЕФIЦIЄНТАХ Анотація   PDF
Степан Манько
 
№ 76 (2012): Випуск 76 ДИНАМІЧНА ЗАДАЧА ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ПРЯМОКУТНОЇ ПЛАСТИНКИ Анотація   PDF
Володимир Гуцайлюк, Георгій Сулим, Ігор Турчин
 
№ 69 (2008): Випуск 69 ДИНАМІЧНА ЦЕНТРАЛЬНОСИМЕТРИЧНА ЗАДАЧА ТЕРМОМЕХАНІКИ ДЛЯ ПОРОЖНИСТОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОЇ КУЛІ ЗА УМОВ ПОВЕРХНЕВОЇ ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ІМПУЛЬСУ Анотація   PDF
Роман Мусій, Галина Стасюк
 
№ 83 (2017): Випуск 83 Диференціальне рівняння для математичного сподівання гіллястого процесу з міграцією та неперервним часом Анотація   PDF
Ірина Базилевич, Христина Якимишин
 
№ 82 (2016): Випуск 82 Диференціальні рівняння для гіллястих процесів з  неперервним часом та міграцією Анотація   PDF
Ірина Базилевич, Христина Якимишин
 
№ 76 (2012): Випуск 76 ДВОВІСНИЙ РОЗТЯГ КУСКОВО-ОДНОРІДНОЇ ІЗОТРОПНОЇ ПЛАСТИНИ З ПРЯМОЛІНІЙНОЮ МЕЖЕЮ ПОДІЛУ МАТЕРІАЛІВ І НЕНАСКРІЗНОЮ ТРІЩИНОЮ В НІЙ З УРАХУВАННЯМ ПЛАСТИЧНИХ ЗОН БІЛЯ ЇЇ ВЕРШИН Анотація   PDF
Мирон Николишин, Віктор Опанасович, Леся Куротчин, Микола Слободян
 
№ 69 (2008): Випуск 69 ДВОВІСНИЙ ЗГИН МОМЕНТАМИ НА НЕСКІНЧЕННОСТІ КУСКОВО-ОДНОРІДНОЇ ПЛАСТИНИ З ПРЯМОЛІНІЙНОЮ ТРІЩИНОЮ З УРАХУВАННЯМ КОНТАКТУ ЇЇ БЕРЕГІВ Анотація   PDF
Іван Звізло
 
№ 76 (2012): Випуск 76 ДВОВІСНИЙ ЗГИН КУСКОВО-ОДНОРІДНОЇ ПЛАСТИНИ З ПРУЖНОЮ КРУГОВОЮ ШАЙБОЮ ТА РАДІАЛЬНОЮ ТРІЩИНОЮ У ШАЙБІ З УРАХУВАННЯМ КОНТАКТУ ЇЇ БЕРЕГІВ Анотація   PDF
Віктор Опанасович, Іван Звізло, Микола Слободян
 
№ 71 (2009): Випуск 71 ДВОПАРАМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗРОСТАННЯ НЕВІД'ЄМНИХ І МЕРОМОРФНИХ У КІЛЬЦІ ФУНКЦІЙ Анотація   PDF
Оксана Гнатюк, Ольга Грешко, Остап Сташишин
 
№ 76 (2012): Випуск 76 ДЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО ЗАДАЧІ НІКОЛЕТТІ З НЕВІДОМИМИ ВНУТРІШНІМИ МЕЖАМИ Анотація   PDF
Володимир Кирилич, Андрій Філімонов
 
№ 71 (2009): Випуск 71 ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗВ'ЯЗКІВ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ЗІ ЗМІННИМИ ПОКАЗНИКАМИ НЕЛІНІЙНОСТІ Анотація   PDF
Оксана Панат
 
№ 75 (2011): Випуск 75 ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ГОЛОМОРФНИХ У ПІВСМУЗІ ФУНКЦІЙ Анотація   PDF
Андрій Бридун, Наталія Сокульська
 
№ 71 (2009): Випуск 71 ДЕЯКІ ФОРМУЛИ ІНТЕГРУВАННЯ ЧАСТИНАМИ В ПРОСТОРАХ ФУНКЦІЙ ЗІ ЗМІННИМ СТЕПЕНЕМ НЕЛІНІЙНОСТІ Анотація   PDF
Тарас Бокало, Олег Бугрій
 
№ 74 (2011): Випуск 74 ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КІЛЬКІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ З ВИПАДКОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ ОДНІЄЇ ФІРМИ Анотація   PDF
Катерина Косаревич
 
№ 71 (2009): Випуск 71 ДЕЯКІ НЕЛІНІЙНІ ЗАДАЧІ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ ДЛЯ ГІПЕРБОЛІЧНИХ СИСТЕМ КВАЗІЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ Анотація   PDF
Володимир Кирилич
 
№ 91 (2021): Випуск 91 Двоточкова задача для диференціального рівняння з частинними похідними другого порядку типу Ейлера Анотація   PDF
Володимир Ільків, Ярослав Слоньовський
 
№ 76 (2012): Випуск 76 ДО МЕТОДОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ І НАПРУЖЕНОГО СТАНУ В СКЛЯНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Анотація   PDF
Євген Ірза
 
№ 73 (2010): Випуск 73 ДО ПИТАННЯ ІСНУВАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ІМПУЛЬСНОЮ ДІЄЮ У ПРОСТОРІ $\bullet^n$. Анотація   PDF
Мирослава Прохоренко
 
№ 73 (2010): Випуск 73 ДО ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ТЕРМОМЕХАНІЧНОГО СТАНУ ФЕРОМАГНІТНИХ ТІЛ ЗА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ІНДУКЦІЙНОЇ ОБРОБКИ Анотація   PDF
Богдан Дробенко, Олександр Гачкевич, Ярослав Бурак, Йосип Шимчак
 
№ 76 (2012): Випуск 76 ДО ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ СТРУКТУРНО НЕОДНОРІДНОГО ТВЕРДОГО ТІЛА Анотація   PDF
Зоя Бойко, Тарас Нагірний
 
№ 78 (2013): Випуск 78 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ТЕРМОМЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ШАРУВАТИХ ПЛАСТИЧНО ДЕФОРМІВНИХ ТІЛАХ ЗА УМОВ, ЩО МОДЕЛЮЮТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ Анотація   PDF
Віра Михайлишин
 
126 - 150 з 483 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>