Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 67 (2007): Випуск 67 ВИЗНАЧЕННЯ НЕВІДОМОГО МНОЖНИКА В КОЕФІЦІЄНТІ  ПРИ ПЕРШІЙ ПОХІДНІЙ В ПАРАБОЛІЧНОМУ РІВНЯННІ В ОБЛАСТІ З ВІЛЬНОЮ МЕЖЕЮ Анотація   PDF
Галина Снітко
 
№ 67 (2007): Випуск 67 ВИЗНАЧЕННЯ НЕВІДОМОГО КОЕФІЦІЄНТА ПРИ ПОХІДНІЙ ЗА ЧАСОМ У ПАРАБОЛІЧНОМУ РІВНЯННІ З НЕЛОКАЛЬНОЮ УМОВОЮ ПЕРЕВИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Уляна Федусь
 
№ 71 (2009): Випуск 71 ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПЕРЕД ПЕРШОЮ ПОХІДНОЮ У ПАРАБОЛІЧНОМУ РІВНЯННІ З ВИРОДЖЕННЯМ Анотація   PDF
Надія Гринців
 
№ 70 (2009): Випуск 70 ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИК І ПЕДАГОГ МИРОН ЗАРИЦЬКИЙ  (ДО 120-РІЧЧЯ ВІД НАРОДЖЕННЯ) Анотація   PDF
Михайло Зарічний, Богдан Пташник
 
№ 71 (2009): Випуск 71 ВИКОРИСТАННЯ ПРЯМОГО МЕТОДУ ВИРІЗУВАННЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПОЗДОВЖНЬОГО ЗСУВУ ПІВПРОСТОРУ З ДОВІЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЮ СТРІЧКОВОЮ НЕОДНОРІДНІСТЮ Анотація   PDF
Кирил Васільєв, Георгій Сулим
 
№ 81 (2016): Випуск 81 Визначення молодших коефіцієнтів параболічного рівняння в області з вільною межею Анотація   PDF
Галина Снітко
 
№ 88 (2019): Випуск 88 Визначення ресурсу фібробетонних елементів з кульовими порожнинами за довготривалого розтягу Анотація   PDF
Орест Райтер
 
№ 74 (2011): Випуск 74 ВЛАСТИВІСТЬ МОНОТОННОСТІ СТОСОВНО НУЛІВ І ПОЛЮСІВ НЕВАНЛІННОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРОМОРФНИХ ФУНКЦІЙ Анотація   PDF
Микола Заболоцький, Ігор Дейнека
 
№ 67 (2007): Випуск 67 ВЛАСТИВОСТІ ЗЛІЧЕННОВИМІРНИХ МАТРИЧНИХ МІР Анотація   PDF
Тарас Заболоцький
 
№ 70 (2009): Випуск 70 ВЛАСТИВОСТІ ГІПЕРГЕОМЕТРИЧНОЇ ФУНКЦІЇ З НЕВІД'ЄМНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ Анотація   PDF
Мирослав Шеремета
 
№ 77 (2012): Випуск 77 ВЛАСТИВОСТІ АДАМАРОВИХ КОМПОЗИЦІЙ ПОХІДНИХ  РЯДІВ ДІРІХЛЕ Анотація   PDF
Оксана Мулява, Мирослав Шеремета
 
№ 83 (2017): Випуск 83 Властивості розв'язків рівняння Лежандра Анотація   PDF
Юрій Трухан
 
№ 82 (2016): Випуск 82 Властивості степеневого розвинення цілої функції обмеженого L-індексу за сукупністю змінних Анотація   PDF
Андрій Бандура, Наталія Петречко
 
№ 70 (2009): Випуск 70 ВЕКТОРНІ МОДЕЛІ РУХОМОГО СЕРЕДНЬОГО Анотація   PDF
Назарій Саліш
 
№ 89 (2020): Випуск 89 Варіанти прямокутних в'язок Анотація   PDF
Олександра Десятерик
 
№ 88 (2019): Випуск 88 Варіанти напівгрупи Ріса матричного типу Анотація   PDF
Олександра Десятерик
 
№ 66 (2006): Випуск 66 ВАРІАЦІЙНІ НЕЛІНІЙНІ ЕЛІПТИЧНІ НЕРІВНОСТІ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ ЗІ ЗМІННИМИ ПОКАЗНИКАМИ НЕЛІНІЙНОСТІ Анотація   PDF
Микола Бокало, Олена Кушнір
 
№ 66 (2006): Випуск 66 ВАГОВІ КЛАСИ КОРЕКТНОСТІ РОЗВ'ЯЗКУ МІШАНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ НЕЛІНІЙНОГО РІВНЯННЯ ТИПУ КОЛИВАНЬ БАЛКИ В НЕОБМЕЖЕНІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Петро Пукач
 
№ 73 (2010): Випуск 73 ВПЛИВ ЗВАРНИХ ШВІВ НА ЗАЛИШКОВУ ДОВГОВІЧНІСТЬ НАФТОПРОВОДУ Анотація   PDF
Мар'яна Кіт
 
№ 73 (2010): Випуск 73 ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ МІЖФАЗОВОЇ ТРІЩИНИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ПОЛЯ В ОКОЛІ ЇЇ ВЕРШИНИ Анотація   PDF
Володимир Говоруха, Володимир Лобода
 
№ 69 (2008): Випуск 69 ВОЛОДИМИР ЛЕВИЦЬКИЙ В ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ГАЛУЗІ ТОЧНИХ НАУК Подробиці   PDF
Георгій Сулим
 
№ 87 (2019): Випуск 87 Логарифмічна похідна цілих функцій з υ-щільністю нулів по кривих правильного обертання Анотація   PDF
Микола Заболоцький, Юлія Басюк, Юрій Галь, Святослав Тарасюк
 
№ 68 (2008): Випуск 68 ЛОКАЛЬНА ГЛАДКА РОЗВ'ЯЗНІСТЬ ЗАДАЧІ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ ДЛЯ СИНГУЛЯРНИХ ГІПЕРБОЛІЧНИХ СИСТЕМ КВАЗІЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ Анотація   PDF
Володимир Кирилич, Андрій Філімонов
 
№ 67 (2007): Випуск 67 ГРУПИ, БАГАТІ НА $A\check C$-ПІДГРУПИ  АБО $\check CA$-ПІДГРУПИ Анотація   PDF
Лілія Йоник
 
№ 74 (2011): Випуск 74 ГРАНИЧНА ТЕОРЕМА ДЛЯ ГІЛЛЯСТОГО ПРОЦЕСУ З ДОВІЛЬНОЮ КІЛЬКІСТЮ ТИПІВ ЧАСТИНОК ТА ІММІГРАЦІЄЮ Анотація   PDF
Ярослав Єлейко, Ірина Базилевич, Галина Тимків
 
126 - 150 з 544 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>