ЗАСТОСУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО МЕТОДУ  ЛІ-АЛГЕБРИЧНИХ ДИСКРЕТНИХ АПРОКСИМАЦІЙ  ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОШІ  ДЛЯ ДВОВИМІРНОГО РІВНЯННЯ АДВЕКЦІЇ

Arkadii KINDYBALIUK

Анотація


Доведено апроксимаційні властивості та умови збіжності  обчислювальної схеми  узагальненого методу Лі-алгебричних дискретних апроксимацій для розв'язування задачі Коші  з двовимірним рівнянням адвекції.
Зведення задачі Коші для рівняння адвекції до системи  лінійних алгебричних рівнянь забезпечує степеневу  збіжність за усіма змінними, які входять до рівняння.

Ключові слова: узагальнений метод Лі-алгебричних дискретних апроксимацій,  апроксимаційна схема, дискретизація, рівняння адвекції, степенева збіжність.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.