Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 78 (2013): Випуск 78 УМОВИ ІСНУВАННЯ, ЄДИНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ ЗА ЛЯПУНОВИМ РОЗВ'ЯЗКУ РІВНЯННЯ ТИПУ КОЛИВАННЯ ПЛАСТИНКИ З РОЗРИВНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ Анотація   PDF
Галина Барабаш
 
№ 79 (2014): Випуск 79 УКОРОЧЕННЯ МІШАНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЗЛІЧЕННОЇ ГІПЕРБОЛІЧНОЇ СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ Анотація   PDF
Тарас Фірман
 
№ 85 (2018): ВИПУСК 85 Урочиста Академія, присвячена 150-й річниці від дня народження Георгія Вороного Анотація   PDF
О. Гутік
 
№ 86 (2018): Випуск 86 Урочиста Академія, присвячена 65-и річчю механіко-математичного факультету Анотація   PDF
Олег Гутік
 
№ 74 (2011): Випуск 74 ХАРАКТЕР ТОЧКОВИХ СТЕПЕНЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВ'ЯЗКУ НЕЛІНІЙНОЇ ПЕРШОЇ УЗАГАЛЬНЕНОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ Анотація   PDF
Оксана Чмир
 
№ 77 (2012): Випуск 77 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗРОСТАННЯ δ-СУБГАРМОНІЙНИХ У СИМЕТРИЧНИХ КУЛЬОВИХ ПРОШАРКАХ ФУНКЦІЙ Анотація   PDF
Оксана Гнатюк
 
№ 80 (2015): Випуск 80 НИЖНЯ МЕЖА ДЛЯ МУЛЬТИПЛІКАТИВНОГО ПОРЯДКУ ЕЛЕМЕНТІВ У РОЗШИРЕННЯХ КУММЕРА СКІНЧЕННИХ ПОЛІВ Анотація   PDF
Роман Попович
 
№ 78 (2013): Випуск 78 НИЖНЯ МЕЖА ДЛЯ ПОРЯДКУ ЕЛЕМЕНТІВ У РОЗШИРЕННЯХ СКІНЧЕННИХ ПОЛІВ ВИГЛЯДУ Fpp Анотація   PDF
Роман Попович
 
№ 67 (2007): Випуск 67 АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДІНКА S-ЗУПИНЕНИХ ГІЛЛЯСТИХ ПРОЦЕСІВ ЗІ ЗЛІЧЕННОЮ КІЛЬКІСТЮ ТИПІВ Анотація   PDF
Ярослав Єлейко, Ірина Киричинська, Остап Охрін
 
№ 69 (2008): Випуск 69 АСИМПТОТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕМПЕРАТУРНИХ НАПРУЖЕНЬ У ТОНКІЙ СТРІЧЦІ ДЛЯ ПРОТЯЖНИХ ЗОН НАГРІВУ У ВАКУУМІ Анотація   PDF
Іван Прокопишин, Дмитро Хлєбніков, Йосип Гробер, Артур Щукін
 
№ 67 (2007): Випуск 67 АСИМПТОТИКА СПЕКТРА ЗАДАЧI ШТУРМА-ЛIУВIЛЛЯ НА ГЕОМЕТРИЧНОМУ ГРАФI ЗІ ЗБУРЕННЯМ ГУСТИНИ В ОКОЛI ВУЗЛIВ Анотація   PDF
Юрій Головатий, Геннадій Грабчак
 
№ 77 (2012): Випуск 77 АЛЬТЕРНАТИВА ПОНТРЯГІНА ДЛЯ ЛОКАЛЬНО КОМПАКТНИХ МОНОЇДІВ ЗІ СКОРОЧЕННЯМИ Анотація   PDF
Ігор Гуран, Марія Кісіль
 
№ 78 (2013): Випуск 78 АДИТИВНІ ФУНКЦІОНАЛИ, ЗАДАНІ НА СІМЕЙСТВІ МАРКОВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Ярослав Єлейко, Олександр Лебедєв
 
№ 79 (2014): Випуск 79 НЕРІВНІСТЬ ВІМАНА ДЛЯ АНАЛІТИЧНИХ  ФУНКЦІЙ У БІКРУЗІ Анотація   PDF
Andriy KURYLIAK, Oleh SKASKIV, Ludmyla SHAPOVALOVSKA
 
№ 76 (2012): Випуск 76 НЕСТАЦІОНАРНЕ ТЕМПЕРАТУРНЕ ПОЛЕ В ПІВСМУЗІ З ПОКРИТТЯМ ПРИ ТОРЦЬОВОМУ НАГРІВАННІ Анотація   PDF
Ольга Турчин
 
№ 69 (2008): Випуск 69 НЕСТАЦІОНАРНЕ ОСЕСИМЕТРИЧНЕ ТЕМПЕРАТУРНЕ ПОЛЕ В ШАРУВАТОМУ ПІВПРОСТОРІ, ЗУМОВЛЕНЕ ІМПУЛЬСНИМ НАГРІВАННЯМ Анотація   PDF
Ольга Турчин, Ігор Турчин
 
№ 68 (2008): Випуск 68 НЕВІД'ЄМНІ ТА АКРЕТИВНІ ЗБУРЕННЯ ОПЕРАТОРА ТРЕТЬОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ВИРАЗУ ШТУРМА-ЛІУВІЛЛЯ З ОБМЕЖЕНИМ ОПЕРАТОРНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ Анотація   PDF
Ганна Піпа
 
№ 67 (2007): Випуск 67 НЕЛІНІЙНІ ЕЛІПТИЧНІ РІВНЯННЯ В КВАЗІЦИЛІНДРИЧНИХ ОБЛАСТЯХ Анотація   PDF
Олена Доманська
 
№ 68 (2008): Випуск 68 НЕІСНУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВ'ЯЗКУ ОДНІЄЇ ГІБРИДНОЇ СИСТЕМИ ЕВОЛЮЦІЙНИХ РІВНЯНЬ Анотація   PDF
Галина Торган
 
№ 86 (2018): Випуск 86 Напiвгрупа зiркових часткових гомеоморфiзмiв скiнченновимiрного евклiдового простору Анотація   PDF
Олег Гутік, Катерина Мельник
 
№ 93 (2022): Випуск 93 Напівлінійне стохастичне параболічне рівняння зі змінним показником нелінійності Анотація   PDF
Наталія Бугрій, Олег Бугрій, Олена Доманська
 
№ 82 (2016): Випуск 82 Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне одного класу матриць Анотація   PDF
Андрій Романів
 
№ 88 (2019): Випуск 88 Наукова та педагогічна творчість З. О. Мельника (до 85-рiччя вiд дня народження) Подробиці   PDF
Ол Гутік
 
№ 84 (2017): ВИПУСК 84 Абсциси збіжності рядів Діріхле з випадковими показниками Анотація   PDF
Олег Скасків, Надія Стасів
 
№ 92 (2021): Випуск 92 Аналог задачі Гріффітса для поширення корозійно-механічних тріщин Анотація   PDF
Нікіта Звягін, Святослав Настасяк, Володимир Колодій, Юрій Колодій
 
201 - 225 з 504 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>