Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 69 (2008): Випуск 69 ЗГИН ПЛАСТИНИ РЕЙССНЕРА З НАСКРІЗНОЮ ТРІЩИНОЮ З УРАХУВАННЯМ ШИРИНИ ОБЛАСТІ КОНТАКТУ ЇЇ БЕРЕГІВ Анотація   PDF
Віктор Опанасович, Ігор Яцик
 
№ 73 (2010): Випуск 73 ЗГИН ПЛАСТИНИ РЕЙССНЕРА З ПЕРІОДИЧНОЮ СИСТЕМОЮ НАСКРІЗНИХ КОЛІНЕАРНИХ ТРІЩИН З УРАХУВАННЯМ ШИРИНИ ОБЛАСТІ КОНТАКТУ ЇХНІХ БЕРЕГІВ Анотація   PDF
Ігор Яцик
 
№ 76 (2012): Випуск 76 ЗГИН ПЛАСТИНИ З КРУГОВИМ ОТВОРОМ ТА РАДІАЛЬНОЮ ТРІЩИНОЮ З УРАХУВАННЯМ ШИРИНИ ОБЛАСТІ КОНТАКТУ ЇЇ БЕРЕГІВ Анотація   PDF
Віктор Опанасович, Микола Слободян, Василь Бедрій
 
№ 83 (2017): Випуск 83 Задача Фур'є для інтегро-диференціальних еліптично-параболічних систем зі змінними показниками нелінійності Анотація   PDF
Микола Бокало, Ірина Скіра
 
№ 81 (2016): Випуск 81 Зауваження до збіжності інтегралів Лапласа-Стільтьєса Анотація   PDF
Маркіян Добушовський
 
№ 83 (2017): Випуск 83 Застосування нелокальних перетворень еквівалентності системи рівнянь конвекції-дифузії до знаходження її точних розв'язків Анотація   PDF
Микола Сєров, Марія Сєрова, Олександр Омелян, Юлія Приставка
 
№ 84 (2017): ВИПУСК 84 Зведення матриць до канонічного діагонального вигляду за допомогою оборотних ганкелевих матриць Анотація   PDF
Богданна Кузніцька
 
№ 79 (2014): Випуск 79 ЗАСТОСУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО МЕТОДУ  ЛІ-АЛГЕБРИЧНИХ ДИСКРЕТНИХ АПРОКСИМАЦІЙ  ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОШІ  ДЛЯ ДВОВИМІРНОГО РІВНЯННЯ АДВЕКЦІЇ Анотація   PDF
Arkadii KINDYBALIUK
 
№ 78 (2013): Випуск 78 ЗАДАЧА З МАЛИМ ПАРАМЕТРОМ ПРИ ПОХІДНИХ У ГІПЕРБОЛІЧНІЙ СИСТЕМІ РІВНЯНЬ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
Оксана Флюд
 
№ 67 (2007): Випуск 67 ЗАДАЧА З ПОЧАТКОВОЮ УМОВОЮ ДЛЯ НЕЛІНІЙНОЇ ПАРАБОЛІЧНОЇ ВАРІАЦІЙНОЇ НЕРІВНОСТІ В НЕОБМЕЖЕНІЙ ЗА ПРОСТОРОВИМИ ЗМІННИМИ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Олег Бугрій
 
№ 77 (2012): Випуск 77 ЗАДАЧА БЕЗ ПОЧАТКОВИХ УМОВ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ І НЕЛІНІЙНИХ ЕЛІПТИЧНО-ПАРАБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ, ЯКІ ВИРОДЖУЮТЬСЯ В ПОЧАТКОВИЙ МОМЕНТ ЧАСУ Анотація   PDF
Микола Бокало
 
№ 68 (2008): Випуск 68 ЗАДАЧА БЕЗ ПОЧАТКОВИХ УМОВ ДЛЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ВАРІАЦІЙНИХ НЕРІВНОСТЕЙ НА МНОГОВИДІ Анотація   PDF
Микола Бокало, Юрій Дмитришин
 
№ 69 (2008): Випуск 69 ЗАДАЧА БЕЗ ПОЧАТКОВИХ УМОВ ДЛЯ АБСТРАКТНИХ НЕЯВНИХ СУБДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ВКЛЮЧЕНЬ Анотація   PDF
Юрій Дмитришин
 
№ 68 (2008): Випуск 68 ЗАДАЧА НА СПРЯЖЕННЯ ДЛЯ ГІПЕРБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ Анотація   PDF
Сергій Лавренюк, Оксана Панат
 
№ 75 (2011): Випуск 75 ЗАНУРЕННЯ ТОПОЛОГІЧНИХ ПІВГРУП В ІДЕМПОТЕНТНО ПОРОДЖЕНІ Анотація   PDF
Олег Гутік, Ірина Фігель
 
№ 75 (2011): Випуск 75 СИСТЕМА Mθ/G/1/m З ДВОПОРОГОВИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ЧЕРГИ Анотація   PDF
Микола Братійчук, Юрій Жерновий
 
№ 70 (2009): Випуск 70 СИСТЕМИ ЕЛІПТИЧНИХ ВАРІАЦІЙНИХ НЕРІВНОСТЕЙ  З АНІЗОТРОПНОЮ НЕЛІНІЙНІСТЮ Анотація   PDF
Олена Доманська
 
№ 72 (2010): Випуск 72 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ БАГАТОФАКТОРНИХ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ВИПАДКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
Ярослав Єлейко, Катерина Косаревич
 
№ 66 (2006): Випуск 66 СИЛЬНО ВИРОДЖЕНА ОБЕРНЕНА ПАРАБОЛІЧНА ЗАДАЧА З ЗАГАЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ КОЕФІЦІЄНТІВ Анотація   PDF
Наталія Салдіна
 
№ 74 (2011): Випуск 74 СИМЕТРИЧНІ ТОПОЛОГІЧНІ ГРУПИ ТА ПІВГРУПИ Анотація   PDF
Ігор Гуран, Олег Гутік, Олександр Равський, Іван Чучман
 
№ 68 (2008): Випуск 68 СВІТЛІЙ ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА  С. П. ЛАВРЕНЮКА (1946-2008) Подробиці   PDF
Р. В. Андрусяк, Г. М. Барабаш, О. І. Бобик, М. М. Бокало, О. М. Бугрій, Ю. Д. Головатий, Г. Є. Грабчак, Н. М. Гринців, Г. П. Доманська, М. І. Іванчов, С. Д. Івасишен, П. І. Каленюк, В. М. Кирилич, І. Я. Кміть, В. А. Козицький, Г. П. Лопушанська, М. О. Оліскевич, Н. П. Процах, П. Я. Пукач, Б. Й. Пташник, В. М. Флюд
 
№ 83 (2017): Випуск 83 Саля Вайнльос та її праця з основ геометрії Анотація   PDF
Ігор Гуран, Ярослав Притула
 
№ 77 (2012): Випуск 77 СТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ СКІНЧЕННИХ DM-ГРУП Анотація   PDF
Тетяна Савочкіна
 
№ 67 (2007): Випуск 67 СТАЦІОНАРНИЙ РОЗПОДІЛ ІМОВІРНОСТЕЙ СТАНІВ  ДЛЯ ОДНОКАНАЛЬНОЇ ЗАМКНЕНОЇ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Анотація   PDF
Юрій Жерновий
 
№ 74 (2011): Випуск 74 СТАЦІОНАРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ Mθ/G/1/m  ТА Mθ/G/1 З ПОРОГОВИМ БЛОКУВАННЯМ ВХІДНОГО ПОТОКУ Анотація   PDF
Микола Братійчук, Юрій Жерновий
 
51 - 75 з 483 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>