Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 78 (2013): Випуск 78 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ТЕРМОМЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ШАРУВАТИХ ПЛАСТИЧНО ДЕФОРМІВНИХ ТІЛАХ ЗА УМОВ, ЩО МОДЕЛЮЮТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ Анотація   PDF
Віра Михайлишин
 
№ 72 (2010): Випуск 72 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ M/G/1/m ТА M/G/1 З ГРУПОВИМ НАДХОДЖЕННЯМ ЗАМОВЛЕНЬ І ПОРОГОВИМ БЛОКУВАННЯМ ВХІДНОГО ПОТОКУ Анотація   PDF
Микола Братійчук, Юрій Жерновий
 
№ 66 (2006): Випуск 66 ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЦІОНАРНОГО ПРОЦЕСУ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ОДНОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ З НЕОДНОРІДНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ Анотація   PDF
Юрій Жерновий
 
№ 69 (2008): Випуск 69 ДОВГОВІЧНІСТЬ ПЛАСТИНИ З ДВОЯКО-ПЕРІОДИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПРЯМОЛІНІЙНИХ ПОВЗУЧО-ВТОМНИХ ТРІЩИН Анотація   PDF
Ростислав Лесів
 
№ 74 (2011): Випуск 74 ДОПОВНЕННЯ РЯДКА НАД КОМУТАТИВНИМ КІЛЬЦЕМ БЕЗУ ДО МАТРИЦІ З ВИЗНАЧНИКОМ, ЯКИЙ ДОРІВНЮЄ НАЙБІЛЬШОМУ СПІЛЬНОМУ ДІЛЬНИКУ ЕЛЕМЕНТІВ РЯДКА Анотація   PDF
Андрій Гаталевич
 
№ 85 (2018): ВИПУСК 85 Єдиність роз'яку оберненої задачі для двовимірного рівняння теплопровідності і сильним виродженням Анотація   PDF
Микола Іванчов, Віталій Власов
 
№ 69 (2008): Випуск 69 ЧИСЛОВЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛОСКОЇ ЗАДАЧІ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ПЛАСТИЧНОСТІ ПРО ДЕФОРМУВАННЯ МЕТАЛЕВОГО КУТНИКА Анотація   PDF
Ігор Кузь
 
№ 85 (2018): ВИПУСК 85 Юзеф Пузина - провісник Львівської математичної школи Анотація   PDF
Олена Гринів, Ярослав Притула
 
№ 74 (2011): Випуск 74 ІСНУВАННЯ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧІ НЕЙМАНА ДЛЯ КВАЗІЛІНІЙНОГО ПАРАБОЛІЧНОГО РІВНЯННЯ З АБСОРБЦІЄЮ В НЕОБМЕЖЕНІЙ ОБЛАСТІ З НУЛЬОВИМ ЗАГОСТРЕННЯМ Анотація   PDF
Ольга Болдовська
 
№ 75 (2011): Випуск 75 ІСНУВАННЯ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ ПІВЛІНІЙНОГО РІВНЯННЯ ДИФУЗІЇ З ДРОБОВОЮ ПОХІДНОЮ ЗА ЧАСОМ З УЗАГАЛЬНЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ В ПОЧАТКОВІЙ УМОВІ Анотація   PDF
Олена Пасічник
 
№ 86 (2018): Випуск 86 Інтерасоціативності поліциклічного моноїда Анотація   PDF
Маркіян Хилинський
 
№ 68 (2008): Випуск 68 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Подробиці   PDF
Редакційна колегія
 
№ 75 (2011): Випуск 75 ІНТЕГРУВАННЯ СКАЛЯРНОЇ ІЄРАРХІЇ КАДОМЦЕВА-ПЕТВІАШВІЛІ МЕТОДОМ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТИПУ ДАРБУ Анотація   PDF
Юрій Сидоренко, Олександр Чвартацький
 
№ 73 (2010): Випуск 73 ІНТЕГРАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТРИВИМІРНОЇ ЗАДАЧІ ТЕРМОПРУЖНОСТІ ДЛЯ НЕОДНОРІДНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
Юрій Токовий
 
№ 72 (2010): Випуск 72 ІНТЕГРАЛЬНІ СЕРЕДНІ ФУНКЦІЙ, СПРЯЖЕНИХ ДО СУБГАРМОНІЙНИХ ФУНКЦІЙ Анотація   PDF
Ярослав Васильків, Любомир Політило
 
№ 74 (2011): Випуск 74 ІНТЕГРАЛЬНІ СЕРЕДНІ ФУНКЦІЙ, СПРЯЖЕНИХ ДО СУБГАРМОНІЙНИХ ФУНКЦІЙ. II Анотація   PDF
Ярослав Васильків, Любомир Політило
 
№ 72 (2010): Випуск 72 ІНТЕГРОВНІ ПОТЕНЦІАЛИ СИМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ ЧОТИРЬОХ ТА П'ЯТИ  ПОПАРНО ВЗАЄМОДІЮЧИХ ЧАСТИНОК НА ПРЯМІЙ Анотація   PDF
Богдан Довгань, Андрій Вус
 
№ 70 (2009): Випуск 70 ЕРГОДИЧНІ РОЗПОДІЛИ ДЛЯ ДЕЯКИХ МОДИФІКАЦІЙ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ M/M/1/m Анотація   PDF
Юрій Жерновий
 
№ 71 (2009): Випуск 71 ЕЛЕМЕНТИ СТАБІЛЬНОГО ТА МАЙЖЕ СТАБІЛЬНОГО РАНГУ 1 Анотація   PDF
Софія Білявська
 
№ 69 (2008): Випуск 69 ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ, ТЕМПЕРАТУРА ТА НАПРУЖЕНИЙ СТАН У СКІНЧЕННОМУ ЦИЛІНДРІ ЗА УМОВ ЙОГО ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ Анотація   PDF
Богдан Дробенко, Карен Казарян, Зигмунт Касперський
 
№ 76 (2012): Випуск 76 ЕФЕКТ МЕЖОВОГО ШАРУ В НЕСТАЦІОНАРНІЙ ПЛОСКІЙ ДЕФОРМАЦІЇ ЦИЛІНДРА ЗА НЕНУЛЬОВИХ ПОЧАТКОВИХ УМОВ Анотація   PDF
Віталій Галазюк, Георгій Сулим, Андрій Прокопів
 
№ 84 (2017): ВИПУСК 84 Еквівалентнічть за Марковим наборів тихоновських просторів 1: загальні властивості Анотація   PDF
Назар Пирч
 
№ 90 (2020): випуск 90 Еквівалентність за Марковим пар невідокремлюваних просторів Анотація   PDF
Назар Пирч
 
№ 88 (2019): Випуск 88 Еквівалентність за Марковим наборів тихоновських просторів 2: спеціальні ізоморфізми Анотація   PDF
Назар Пирч
 
№ 89 (2020): Випуск 89 Еквівалентність за Марковим наборів тихоновських просторів 3: інваріанти Анотація   PDF
Назар Пирч Пирч
 
151 - 175 з 504 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>