Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 92 (2021): Випуск 92 Еквівалентність за Марковим наборів тихоновських просторів 4: узагальнені ретракти та ізоморфна класифікація Анотація   PDF
Назар Пирч
 
№ 69 (2008): Випуск 69 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАСТИНИ З ОТВОРОМ НА ОСНОВІ ПОЛЯРІЗАЦІЙНО-ОПТИЧНОГО МЕТОДУ Анотація   PDF
Етері Гарт, Олена Лисицина, Євген Прокопало
 
№ 84 (2017): ВИПУСК 84 Ефективні дуо кільця Анотація   PDF
Андрій Білоус
 
№ 76 (2012): Випуск 76 ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ РОЗВ’ЯЗОК РІВНЯНЬ З ЧАСТИННИМИ ДРОБОВИМИ ПОХІДНИМИ Анотація   PDF
Галина Лопушанська, Андрій Лопушанський
 
№ 68 (2008): Випуск 68 ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ДЛЯ РЕГУЛЯРНИХ ЕЛІПТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ Анотація   PDF
Віра Лозинська, Ольга М'яус
 
№ 72 (2010): Випуск 72 ФУНКТОРИ I РОЗМИТI УЛЬТРАМЕТРИКИ Анотація   PDF
Олександр Савченко
 
№ 77 (2012): Випуск 77 ФАКТОРИЗАЦІЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ І НЕЛІНІЙНІ ІНТЕГРОВНІ МОДЕЛІ, I Анотація   PDF
Юрій Сидоренко, Олександр Чвартацький
 
№ 88 (2019): Випуск 88 Фундаментальний розв'язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з трьома групами просторових змінних і виродженням на початковій гіперплощині Анотація   PDF
Ольга Возняк, Степан Івасишен, Ігор Мединський
 
№ 81 (2016): Випуск 81 Функціональне числення на алгебрах типу Вінера та його диференціальні властивості. Анотація   PDF
Ольга М'яус
 
№ 73 (2010): Випуск 73 ТЕРМОМЕХАНІЧНІ МОДЕЛІ КІЛЬКІСНОГО ОПИСУ МЕХАНІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СКЛЯНИХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ ПРИ ТЕПЛОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ Анотація   PDF
Олександр Гачкевич, Євген Ірза, Зигмунд Касперський
 
№ 76 (2012): Випуск 76 ТЕРМОПРУЖНИЙ СТАН КУСКОВО-НЕОДНОРІДНИХ ТЕРМО-ЧУТЛИВИХ СФЕРИЧНИХ ТІЛ ЗА ОДНАКОВИХ СТАЛИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ПУАССОНА Анотація   PDF
Борис Процюк
 
№ 76 (2012): Випуск 76 ТЕРМОПРУЖНИЙ СТАН ПЛАСТИНИ З РОЗМІЩЕНИМИ УЗДОВЖ КОЛА ТЕПЛОПРОНИКНИМИ ТРІЩИНАМИ, БЕРЕГИ ЯКИХ ГЛАДКО КОНТАКТУЮТЬ УЗДОВЖ УСІЄЇ ДОВЖИНИ Анотація   PDF
Віктор Опанасович, Наталія Басса
 
№ 69 (2008): Випуск 69 ТЕМПЕРАТУРНІ НАПРУЖЕННЯ У КОМПОЗИТНІЙ ЦИЛІНДРИЧНІЙ ОБОЛОНЦІ ПРИ ЛОКАЛЬНОМУ НАГРІВІ Анотація   PDF
Уляна Жидик
 
№ 72 (2010): Випуск 72 ТЕОРЕМА ТИПУ БОРЕЛЯ ДЛЯ ЦІЛИХ РЯДІВ ДІРІХЛЕ З НЕМОНОТОННИМИ ПОКАЗНИКАМИ Анотація   PDF
Ігор Овчар, Олег Скасків
 
№ 77 (2012): Випуск 77 ТЕОРЕМИ ІСНУВАННЯ ТА РЕГУЛЯРНОСТІ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧІ З ТРЬОМА КРАЙОВИМИ УМОВАМИ ДЛЯ ЕЛІПТИЧНИХ РІВНЯНЬ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ В КРУЗІ Анотація   PDF
Катерина Буряченко
 
№ 89 (2020): Випуск 89 Топологія у Львівському університеті Подробиці   PDF
Ол Гутік
 
№ 71 (2009): Випуск 71 ТОЧКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ'ЯЗКУ НЕЛІНІЙНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО РІВНЯННЯ ВОЛЬТЕРРА Анотація   PDF
Оксана Чмир
 
№ 94 (2022): Випуск 94 Теорія аналітичних функцій обмеженого індексу: ідеї М. М. Шеремети та їхній подальший розвиток у багатовимірному випадку Анотація   PDF
Андрій Бандура, Олег Скасків
 
№ 88 (2019): Випуск 88 Тестування еквівалентності портфелів з максимальним відношенням Шарпа та з максимальною очікуваною корисністю Анотація   PDF
Микола Заболоцький, Тарас Заболоцький
 
№ 71 (2009): Випуск 71 УЗАГАЛЬНЕНА ТЕОРЕМА ВЕЙЄРШТРАССА  ДЛЯ $\delta$-СУБГАРМОНІЙНИХ В $\mathbb{C}$ ФУНКЦІЙ Анотація   PDF
Оксана Бродяк, Ярослав Васильків
 
№ 67 (2007): Випуск 67 УЗАГАЛЬНЕНІ РОЗВ'ЯЗКИ ПІВЛІНІЙНИХ ЕЛІПТИЧНИХ РІВНЯНЬ ІЗ СИЛЬНИМИ СТЕПЕНЕВИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ НА МЕЖІ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Галина Лопушанська
 
№ 68 (2008): Випуск 68 УЗАГАЛЬНЕНІ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ І НЕЙМАНА ДЛЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСА В ОБЛАСТІ ЗІ ЩІЛИНОЮ Анотація   PDF
Богдан Жовнер, Мар'яна Колесніченко, Галина Лопушанська
 
№ 74 (2011): Випуск 74 УЗАГАЛЬНЕНІ ПОЧАТКОВІ ТА КРАЙОВІ ЗНАЧЕННЯ РОЗВ'ЯЗКІВ ПАРАБОЛІЧНОЇ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ Анотація   PDF
Галина Лопушанська
 
№ 66 (2006): Випуск 66 УЗАГАЛЬНЕННЯ МОДЕЛІ БЛЕКА-ШОУЛСА Анотація   PDF
Світлана Ковтун
 
№ 78 (2013): Випуск 78 УМОВА ЗАСТОСОВНОСТІ ФОРМУЛИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ R-ПОРЯДКУ ЦІЛИХ РЯДІВ ДІРІХЛЕ Анотація   PDF
Тарас Глова, Петро Філевич
 
176 - 200 з 504 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>