ПРОВЕНІЄНЦІЇ ВІЛЕНСЬКИХ ВИДАНЬ ЄВАНГЕЛІЯ
1575 ТА 1600 РОКІВ З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО
ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Nataliya BONDAR

Анотація


Публікацію присвячено аналізові вкладних і власницьких записів, ви-
явлених на примірниках віленських Євангелій 1575 та 1600 років видан-
ня збірки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Такі
записи містять не лише інформацію про долю книжки, її місцезнахо-
дження та власників, а й нерідко є непересічними джерелами цінних істо-
ричних, біографічних, топографічних, побутових та інших відомостей.
Ключові слова: стародруки, кириличні видання, видання Євангелія,
власницькі записи, провенієнціїї, книгознавчі дослідження.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.