ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
БІБЛІОТЕК АГРОЕКОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ
(на прикладі бібліотеки ЖНАЕУ)

Maryna IHNATIUK

Анотація


Бібліотека Житомирського національного агроекологічного універси-
тету (ЖНАЕУ) у 2012–2013 рр. розпочала новий етап свого розвитку, який
базується на впровадженні перспективних технологій бібліотечно-інфор-
маційного забезпечення агроекологічної галузі. Серед таких технологій:
автоматизація бібліотечних процесів на базі нових продуктів сімейства
ІРБІС, вступ в міжнародну ІРБІС-корпорацію агроекологічного профілю,
експеримент зі створення цифрових науково-освітніх колекцій, впрова-
дження технології обліку бібліотечного фонду та книговидачі на базі
штрих-кодування нового типу (прямий краплеструменевий друк), забез-
печення зберігання електронних ресурсів бібліотеки ЖНАЕУ на оптичних
дисках з металокерамічним записуючим шаром.
Ключові слова: бібліотечно-інформаційні технології, агроекологія, АБІС
ІРБІС, зберігання електронних ресурсів, штрих-кодування бібліотечних
фондів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.