ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ГАЛИЧИНИ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ У СВІТЛІ
ДЖЕРЕЛ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ

Olena HANUSYN

Анотація


Здійснено спробу реконструювати повсякденне життя української га-
лицької інтелігенції другої половини ХІХ – початку ХХ ст. крізь призму
джерел та історіографії. Визначено основні групи джерельної бази цієї
теми. Увагу зосереджено, головним чином, на українських (руських) пресі,
спогадах та листуванні, які висвітлюють родинне виховання, професійну
та громадсько-національну діяльність, приватне життя та товариське сере-
довище інтелігенції. Проаналізовано праці українських авторів, що роз-
кривають різні сторони щоденного життя. Окреслено коло недостатньо
вивчених питань, зокрема щодо еволюції світоглядних цінностей україн-
ських інтелігентів.
Ключові слова: повсякденне життя, українська інтелігенція, Галичина,
світогляд.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.