ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ФАХІВЦЯ БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Olena HRAMM

Анотація


Розглянуто складові професійного іміджу бібліотекаря, подано реко-
мендації, яким чином можна удосконалювати його, аби бібліотеки та
бібліотекарі відповідали сучасним вимогам. Показано, що у сучасному
інформаційному суспільстві бібліотекарі вищих навчальних закладів мо-
жуть і повинні знайти достатньо мотивації для того, аби підтримувати
авторитет своєї професії та забезпечити розвиток свого закладу до світо-
вого рівня.
Ключові слова: професійна етика бібліотекаря, культура спілкування,
імідж бібліотеки.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.