ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ БІБЛІОГРАФІЇ
“УКРАЇНОМОВНА КНИГА У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (1798–1923)”

Ivanna KARPYN

Анотація


Розглянуто участь Наукової бібліотеки Львівського національного
університету імені Івана Франка у формуванні українського бібліогра-
фічного репертуару, тематичне та жанрове розмаїття україномовного
фонду НБ (1798–1923 рр.). Проаналізовано методику відбору матеріалів,
зосереджено увагу на складних випадках бібліографічного опису відпо-
відно до специфіки документів.
Ключові слова: фонд НБ ЛНУ імені Івана Франка, український бібліо-
графічний репертуар, книга, україномовна книга, бібліографічний опис,
відбиток, передрук, конволют, аллігат.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.