ПЕРШІ ДРУКОВАНІ КИРИЛИЧНІ БУКВАРІ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ КНИГИ В УКРАЇНІ

Oksana KLYMENKO

Анотація


Мета дослідження – визначити вплив першого друкованого підруч-
ника для початкового навчання грамоти – Букваря Івана Федорова – на
становлення та формування цього типу літератури. Висвітлено діяль-
ність основних друкарських центрів на теренах України в XVI–XVII ст.,
зокрема зроблено книгознавчий аналіз усіх букварів, які вдалося пере-
глянути de visu.
Ключові слова: букварі, навчальна книга, стародруки.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.