Vol 10, No 2 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1002

Table of Contents

Experimental works

M. Inomistova, N. Khranovska, O. Skachkova, E. Shaida, S. Demydov
PDF
5-14
R. I. Sydor, N. M. Khranovska, O. V. Skachkova, L. M. Skivka
PDF
15-22
N. P. Harasym, A. R. Zyn, A. O. Bezkorovayny, D. I. Sanagursky
23-32
A. Horbulinska, M. Khokhla, H. Hachkova, A. Zyn, R. Vildanova, O. Shulga, L. Mishchenko, N. Sybirna
33-44
O. Shatynska, R. Iskra
45-52
M. M. Bayliak
PDF
53-62
S. V. Diakiv, S. O. Hnatush, O. M. Moroz, O. Ya. Prypin, O. R. Kulachkovskyi, V. Ye. Bodnaruk
PDF
63-76
G. O. Zadorozhna
77-94
M. S. Kobyletska
95-104
V. Baranov, A. Banya, O. Karpenko, M. Prystai, E. Karpenko
105-114
M. V. Dovgajuk-Semenuk, O. I. Velychko, O. I. Terek
115-122
H. O. Klymenko, I. M. Kovalenko
PDF
123-132
V. V. Darmostuk
133-140
V. M. Mokrosnop
PDF
141-148
L. M. Babenko, M. M. Shcherbatiuk, O. V. Polishchuk, I. V. Kosakivska
149-162
V. Lavrov, O. Blinkova, O. Ivanenko, Z. Polischuk
163-174
Ye. Yakovlev, V. Kharchenko
PDF
175-182
V. N. Trokhymets
PDF
183-194
O. S. Sachok, I. J. Tsaryk
PDF
195-202

Review

M. Y. Sabat, R. Y. Iskra
203-214

Announcements

VOLODIMYR KORNIYAVYCH RIBALCHENKO TO 75th ANNIVERSARY

R. Stoika
215-216

PROFESSOR JOSEPH TSARYK – 70!

I. M. Horban, K. M. Nazaruk
217-220

REVIEWERS’ COMMENTS. O. V. Romanenko, O. M. Arsan, L. S. Kipnis, Yu. M. Sytnyk. Environmental problems of the Kiev reservoirs and adjoining territories. Kyiv: Research and Production Enterprise "Naukova Dumka" Publishing House of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2015. – 192 p.

Y. V. Tsaryk, I. S. Khamar
221-222