Вісник Львівського університету. Серія філологічна

“Вісник Львівського університету. Серія філологічна” – збірник наукових праць, мета якого – висвітлення оригінальних результатів наукових досліджень у царинах літературознавства, мовознавства, фольклористики. Виходить з 1968 року. Видає філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка

№ 65 (2017): Випуск 65: Орієнталістика

Статті збірника містять результати сучасних досліджень мов та літератур Близького і Далекого Сходу, а також розвідки про історичні та культурні зв’язки України та країн Сходу. Збірник укладено за матеріалами Міжнародної наукової конференції «Україна – Європа – Схід: Проблеми та перспективи сучасної гуманітаристики (до 90-річчя від дня народження Ярослава Дашкевича)», яка відбувалась 13–14 грудня 2016 року.

Зміст

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ

Надія Вишневська
PDF
Юлія Заза
PDF