№ 25 (2009)

Випуск 25, частина 3

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2009.i25

Зміст

ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Yevhen Lodatko
PDF
Tetyana Ravchyna
PDF
Pavlo Bilous
PDF
Sophia Hrabovska
PDF
Roman Hladyshevsky, Larysa Kovalchuk, Yury Lutsyshyn, Oleh Sen’kovsky
PDF
Valentyna Svystun, Tetyana Melnychuk
PDF
Tetyana Pichuhina
PDF
Svitlana Vdovych
PDF
Olena Zelens'ka
PDF
Olha Horchakova
PDF
Olha Bilostots’ka
PDF
Tamara Tyurina, Mykola Yevtukh
PDF
Viktoria Fedorchuk
PDF
Serhij Hrytsai
PDF
Maryna Artyushyna
PDF
Valentyna Shadova
PDF
Mariana Zakharchuk
PDF
Halyna Pyatakova
PDF
Euhenia Vorobiova
PDF
Hanna Romanova
PDF
Violetta Artemchuk
PDF
Lesya Lebedyk
PDF
Khrystyna Mazepa
PDF
Maryna Kabanets’
PDF
Natalia Demchuk
PDF

СВІТОВІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НОВІ РЕАЛІЇ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Maria Boiko
PDF
Iryna Kolesnikova
PDF
Lidia Pawelec
Ihor Khorev
PDF
Anna Kotova
PDF
Iryna Kliuchkovs’ka
PDF
Iryna Shylova
Nataliya Mukan
PDF
Tetyana Danylyshyna
PDF
Myroslava Duzha-Zadorozhna
PDF
Maria Kuziv
PDF
Maria Leshchenko, Valentyna Davydova
PDF
Yulia Zaporozhchenko
PDF
Iryna Mishchyns’ka
PDF
Iryna Mys’kiv
PDF
Maryana Havran
PDF
Anna Stepanchenko
PDF
Olha Bilyakovska
PDF
Olha Ishchenko, Olha Matviyas
PDF
Yulia Zayats´
PDF