Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 85 (2018): ВИПУСК 85 Коректність задачі Фур'є для слабко нелінійних еліптично-параболічних інтегро-диференціальних рівнянь вищих порядків Анотація   PDF
Микола Бокало, Ірина Скіра
 
№ 77 (2012): Випуск 77 КОЛИВНІ СИСТЕМИ З ВАЖКИМИ  ВКЛЮЧЕННЯМИ МАЛОЇ ЖОРСТКОСТІ:  АСИМПТОТИКА СПЕКТРА Анотація   PDF
Віталій Гут
 
№ 75 (2011): Випуск 75 КОЕФІЦІЄНТНА ОБЕРНЕНА ЗАДАЧА ДЛЯ ПАРАБОЛІЧНОГО РІВНЯННЯ З ДОВІЛЬНИМ СЛАБКИМ ВИРОДЖЕННЯМ Анотація   PDF
Анна Боднарчук, Надія Гузик
 
№ 72 (2010): Випуск 72 КОНСТРУКТИВНИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ ОПЕРАТОРА РОЗСІЯННЯ ДЛЯ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ГІПЕРБОЛІЧНОЇ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ Анотація   PDF
Юрій Сидоренко
 
№ 80 (2015): Випуск 80 КОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ ЛОКАЛЬНО КОНФОРМНО-КЕЛЕРОВИХ МНОГОВИДІВ Анотація   PDF
Євген Черевко
 
№ 69 (2008): Випуск 69 КОНТАКТ ЖОРСТКИХ ТІЛ ПІД ДІЄЮ ЗМІННОГО НАВАНТАЖЕННЯ Анотація   PDF
Олександр Любін
 
№ 73 (2010): Випуск 73 КОНТАКТНА ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНА ЗАДАЧА ДЛЯ ШАРУ З ТОНКИМ ВКЛЮЧЕННЯМ ЗА НАЯВНОСТІ ЗАТРИМКИ ТЕКУЧОСТІ Анотація   PDF
Георгій Сулим, Марта Кривень
 
№ 68 (2008): Випуск 68 КОМБІНОВАНИЙ ЗГИН І РОЗТЯГ ПЛАСТИНИ, ОСЛАБЛЕНОЇ ДВОМА КОЛІНЕАРНИМИ ТРІЩИНАМИ, БЕРЕГИ ЯКИХ КОНТАКТУЮТЬ Анотація   PDF
Віктор Опанасович, Мар'ян Дорош
 
№ 80 (2015): Випуск 80 КОМУТАТИВНІ E-АТОМНІ КІЛЬЦЯ Анотація   PDF
Андрій Саган
 
№ 69 (2008): Випуск 69 ПРУЖНОПЛАСТИЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ТЕРМОЧУТЛИВИХ ТІЛ Анотація   PDF
Василь Лавренюк, Микола Лавренюк
 
№ 68 (2008): Випуск 68 ПРАВІ КІЛЬЦЯ БЕЗУ, В ЯКИХ РАДИКАЛ ДЖЕКОБСОНА Є ЦІЛКОМ ПРОСТИМ Анотація   PDF
Богдан Забавський, Тетяна Кисіль
 
№ 71 (2009): Випуск 71 ПРАВЕ КВАЗІДУОКІЛЬЦЕ СЛАБКОГО СТАБІЛЬНОГО РАНГУ 1 Є ЛІВИМ КВАЗІДУОКІЛЬЦЕМ Анотація   PDF
Ольга Домша
 
№ 78 (2013): Випуск 78 ПРО R-ПОРЯДОК І НИЖНІЙ R-ПОРЯДОК  РЯДІВ ДІРІХЛЕ З НУЛЬОВОЮ АБСЦИСОЮ АБСОЛЮТНОЇ ЗБІЖНОСТІ Анотація   PDF
Юлія Стець
 
№ 79 (2014): Випуск 79 ПРО РЕГУЛЯРНЕ ЗРОСТАННЯ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ Анотація   PDF
Марта Плацидем
 
№ 68 (2008): Випуск 68 ПРО РАДІУСИ ОДНОЛИСТОСТІ ПОХІДНИХ ГЕЛЬФОНДА-ЛЕОНТЬЄВА ЛАКУНАРНИХ СТЕПЕНЕВИХ РЯДІВ Анотація   PDF
Олександр Волох, Мирослав Шеремета
 
№ 75 (2011): Випуск 75 ПРО РОЗВ'ЯЗНІСТЬ ДЕЯКИХ НЕЛІНІЙНИХ АНІЗОТРОПНИХ РІВНЯНЬ З ВИРОДЖЕННЯМ Анотація   PDF
Тарас Бокало
 
№ 78 (2013): Випуск 78 ПРО РОЗВ'ЯЗКИ ОДНОРІДНОЇ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ У ЧАСОВІЙ СМУЗІ ДЛЯ РІВНЯННЯ З ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ЗА ЧАСОВОЮ ЗМІННОЮ Анотація   PDF
Володимир Ільків, Зіновій Нитребич
 
№ 77 (2012): Випуск 77 ПРО ЗРОСТАННЯ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ЙМОВІРНІСНИХ ЗАКОНІВ Анотація   PDF
Орест Кінаш, Марта Пароля
 
№ 68 (2008): Випуск 68 ПРО ЗВ'ЯЗОК МІЖ МАКСИМУМОМ МОДУЛЯ І МАКСИМАЛЬНИМ ЧЛЕНОМ ЦІЛОГО РЯДУ ДІРІХЛЕ У ТЕРМІНАХ ТРИЧЛЕННОЇ СТЕПЕНЕВОЇ АСИМПТОТИКИ Анотація   PDF
Любомира Лугова
 
№ 72 (2010): Випуск 72 ПРО ЗАДАЧУ ШТУРМА-ЛІУВІЛЛЯ НА ЗІРКОВИХ ГРАФАХ З ``ВАЖКИМИ'' ВУЗЛАМИ Анотація   PDF
Юрій Головатий, Геннадій Грабчак
 
№ 75 (2011): Випуск 75 ПРО СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЦНОСТІ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
Роман Квіт
 
№ 72 (2010): Випуск 72 ПРО БАГАТОЧЛЕННУ СТЕПЕНЕВУ АСИМПТОТИКУ ЛОГАРИФМА МАКСИМАЛЬНОГО ЧЛЕНА ЦІЛОГО РЯДУ ДІРІХЛЕ Анотація   PDF
Любомира Лугова, Мирослав Шеремета
 
№ 80 (2015): Випуск 80 ПРО БАГАТОЧЛЕННУ АСИМПТОТИКУ АНАЛІТИЧНИХ У КРУЗІ
 ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ЙМОВІРНОСНИХ ЗАКОНІВ
Анотація   PDF
Любов Кулявець
 
№ 80 (2015): Випуск 80 ПРО ВЛАСТИВОСТІ РАДИКАЛІВ І СПЕКТРА СКІНЧЕННИХ ГОМОМОРФНИХ ОБРАЗІВ КОМУТАТИВНОЇ ОБЛАСТІ БЕЗУ Анотація   PDF
Андрій Гаталевич
 
№ 80 (2015): Випуск 80 ПРО ВЛАСТИВОСТІ ІНДИКАТОРІВ ГОЛОМОРФНИХ ФУНКЦІЙ ЦІЛКОМ РЕГУЛЯРНОГО ЗРОСТАННЯ В ПРОКОЛЕНІЙ КОМПЛЕКСНІЙ ПЛОЩИНІ. І Анотація   PDF
Олег Вишинський, Андрій Християнин
 
276 - 300 з 515 результатів << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>